Rättegång för hotbrev till lundaforskare avklarad

- in Nyheter

Rättegången mot den man som misstänks ha skickat hotbrev med rakblad till två forskare vid Lunds universitet hölls under tisdagen vid Lunds tingsrätt. 
– Man får en glimt av hur det är att vara utsatt för ett riktigt allvarligt våldsbrott, säger forskaren till Lundagård. 

Under tisdagen hölls huvudförhandlingen i åtalet om olaga hot och försök till misshandel mot den 19-årige man från Eslöv som misstänks ligga bakom de hotbrev som skickats till en professor och hans doktorand vid Lunds universitet, skriver Sydsvenskan i dag onsdag. Även fyra djuruppfödare, som också mottagit hotbrev från den åtalade, var på plats i rättegångssalen som målsägande. Den åtalade mannen nekar till brott.

Det lundaforskaren först trodde var en inbjudan till ett kalas från ett barn visade sig strax innehålla både ett rakblad och ett brev med en ”sylvass varning” om att upphöra med sin forskning på djur. Som Lundagård rapporterat tidigare, forskar professorn och doktoranden på hur man kan utveckla bättre behandlingar för cancerpatienter. I denna forskning utförs delvis försök på djur som redan är cancersjuka.

– Det var uppenbart att rakbladet var placerat så man skulle skära sig, vittnade professorn inför rätten, uppger Sydsvenskan.

Även om brevet inte väckte en oro hos honom i början ökade den ju mer han tänkte på det, och han valde att ta kontakt med sin arbetsgivare. När även professorns doktorandkollega mottog ett liknande hotbrev involverades universitetets säkerhetsavdelning.

Under rättegången berättade doktoranden om sin upplevelse när hen öppnade hotbrevet.

– Jag tolkade brevet som ett uppenbart hot att mörda mig.

När och hur den åtalades DNA och fingeravtryck kunnat hamna på och i kuverten kunde han inte svara på.

”De kan ha hamnat där när som helst”, svarade mannen på rättens fråga, uppger Sydsvenskan.

Dagen efter rättegångsförhandlingen säger Lundaprofessorn till Lundagård att han egentligen hade lagt händelsen med hotbrevet bakom sig.

– Jag upplevde det inte som jätteobehagligt igår, men det känns ändå lite kymigt. Man får en glimt av hur det är att vara utsatt för ett riktigt allvarligt våldsbrott.

Dom i målet väntas om några veckor.