Hot och hat mot universitetsanställda

- in Nyheter

Forskare vid LU har mottagit dödshot i brevlådan. Det är inte första gången, och troligtvis inte sista, som anställda vid universitetet får utstå hot och kränkningar.

Två anställda vid Lunds universitet (LU), en professor och en doktorand, har mottagit dödshot i brevlådan. Under mars och april 2020 fick de handskrivna brev innehållandes ett rakblad, rapporterar Sydsvenskan i dag.

Forskarna arbetar med nya typer av strålbehandling, och i arbetet används djurförsök – på djur som redan är cancersjuka. 

”För varje råtta du plågat i dina vidriga ‘experimen’ döms du nu till döden” samt “skrattar bäst som skrattar sist när du kämpar för ditt liv när snaran sakta dras åt och stolen sparkas undan” stod det i breven som polisen genom DNA-bevis har kopplat till en 18-åring från Eslöv, skriver Sydsvenskan.

Per Nordén, LU:s säkerhetschef säger att man ser väldigt allvarligt på alla typer av hot mot anställda. Han intygar att man har en verktygslåda med olika redskap som man kan sätta in när anställda utsätts för hot och hat, men att åtgärderna beror helt på den anställdes privat- och arbetssituation.

Fallet med forskarna är inte första gången personal vid LU utsätts för hot och hat. I början av december 2020 mottog två anställda vid LTH hot från en tidigare student som ville få sitt betyg ändrat. “XXX, you animal, register my 5 in Ladok you dog.” och ”XXX, I am going to be back for you.” skrev studenten, samt hotade med att begå sexuella övergrepp på de två anställda. Mejlet anmäldes till LU:s säkerhetsfunktion och polisen.

I mars 2020 rapporterade Lundagård om hur en student skickat över 2000 mejl med hotfullt och kränkande innehåll till ett tiotal anställda vid LU, mestadels kvinnor vid Nationalekonomiska institutionen. Mejlen innehöll klagomål på betyg tillsammans med studentens tankar om invandring, muslimer, patriarkatet och våld mot kvinnor. 

Trakasserierna blev ett arbetsmiljöproblem som även påverkade undervisningen eftersom lärarna var rädda för att väcka studentens vrede. Hösten 2019 polisanmälde LU:s säkerhetsfunktion studenten, men ännu har inget åtal väckts. Studenten nekar till brott. 

– Det finns ett stort mörkertal, menar en anställd på LU:s säkerhetsfunktion som vill vara anonym. Hen menar att avdelningen blir inblandad i ett handfull ärenden per år. Främst vad gäller hot – hat är redan vardagsmat för många anställda.

– Tyvärr är flera forskarna vana, de tycker nästan att det är vardag. Inom vissa områden är det vanligare än andra.

Säkerhetsfunktionen har nära samarbete med polisen och råder alltid den drabbade att göra en polisanmälan, men den säkerhetssamordnare som Lundagård pratat med menar att polisen inte har tillräckliga resurser för att gå till botten med alla hotfulla mejl. Hen anser att antalet hot är någorlunda konstant, men att hatet har ökat, mycket på grund av möjligheten att vara anonym på sociala medier. 

– Det är så lätt i dag att sitta hemma och skriva på sociala medier. Eller så skaffar man sig ett kontantkort och sms-bombar.