Studenttidningen Ergo läggs ned

- in Nyheter

Uppsala universitets studenttidning Ergo går i graven, efter nästan 100 år. ”Det är en jättestor förlust att inte ha kvar den traditionen”, säger chefredaktör Lina Svensk. 

Under måndagseftermiddagen nåddes Ergo, Uppsala universitets studenttidning, av nyheten att kåren förbereder en avveckling av den snart hundraåriga tidningen. Anledningen sägs vara en ”omprioritering i organisationen”, i ett led att få bukt med kårens budgetunderskott. Beslutet fattas formellt den 22 mars på ett extrainsatt styrelsemöte, men enligt Lina Svensk, chefredaktör för Ergo sedan 2016, tycks kårstyrelsen vara enade i frågan.

– Om det finns någon form av opposition verkar den inte vara tillräckligt tung för att kunna gå emot förslaget enligt de indikationer vi fått. Så allt tyder på att Ergo kommer att läggas ned, säger hon till Lundagård.

Uppsala universitets studentkår har haft finansiella problem under en längre tid, varför kårordförande Jacob Färnert fått i uppdrag av styrelsen att se över förvaltningen av Uppsala studentkårs resurser. I ett dokument från ett sammanträde med styrelsen poängterar presidiet Ergos fristående roll i förhållande till kåren, vilket gör det omöjligt för kåren att detaljstyra tidningens innehåll. Eftersom kåren har som ambition att utöka informationen som går ut till medlemmarna “…så kan det vara utmanande om verktygen inte går att styra i den utsträckning som är önskad.”.

Kåren går nu i tankar om omvandla de två arvoderade posterna kommunikatör och organisationssekreterare till anställningar, vilket hade kostat ungefär dubbelt så mycket.

– Jag undrar om kåren förstår varför det är viktigt att ha oberoende media som granskar en, säger Lina Svensk apropå formuleringen i dokumentet.

Tidningen har tidigare erfarit nedskärningar i syfte att spara pengar. Årsskiftet 2019/2020 blev Ergo av med sin pappersupplaga, och årskiftet 2014/2015 gick anställningsgraden för de två anställda ned från 100 till 85 procent. Avvecklingen av Ergo beräknas bespara kåren 841 000 kronor årligen.

Nyheten, som redan omskrivits i flera av landets medier, har väckt starka reaktioner bland studenterna i Uppsala. 

– Vi har fått väldigt fina reaktioner, även om det alltid finns några som tycker att det här är en toppenidé. Folk har skrivit på vår Facebook om att det är en stor förlust för Uppsala som studentstad och att det urholkar kåren mer än vad de gagnar den. Många har hört av sig och frågat om de kan göra någonting för att motverka beslutet. Det har varit jättefint att få så mycket stöd.

Uppsala universitet och studentliv är Ergos huvudsakliga bevakningsområde. Lina Svensk tror att nedläggningen riskerar påverka studentlivet negativt.

– Det finns såklart lokalmedia som bevakar universitetets förehavanden också, men de har å andra sidan en hel kommun att bevaka medan vi har ett riktat bevakningsområde. Jag tror att det kommer att bli mycket mindre av den varan från andra lokaltidningar. Det är inte lika självklart för andra medier att skriva om att en student hamnat i kläm men det har det alltid varit för oss.

Att Ergo går i graven blir slutet på en nästan 100 år gammal tidning, som varit tillhåll för bland andra Gösta Knutsson, Karin Boye och Nina Hemmingsson. För Lina Svensk och kollegan Sandra Gunnarsson väckte beskedet dystra känslor. 

– Vi har full förståelse för att kåren måste spara pengar, men Ergo betyder jättemycket för oss. Det tråkigaste är att hela den här traditionen försvinner, det är tusentals skribenter som har varit verksamma här. Tidningen känns som en egen individ som man har fått vara med och bidra till under några år, säger Lina Svensk. 

Ergo väntas publicera sin sista artikel i slutet av sommaren.

 

Lundagård har sökt Uppsala universitets studentkår. Artikeln kan komma att uppdateras.