Pålsjöängsmodulerna rivs – 650 nya bostäder väntas

- in Nyheter

De undermåliga studentbostäderna vid Pålsjöäng har stått tomma sedan februari 2019. Nu rivs barackerna för att ge plats åt 650 nya permanenta bostäder för studenter och forskare. 

Bostäderna på Ole Römers väg 12 vid LTH, som främst nyttjades av internationella studenter, har varit problemdrabbade i flera år, vilket Lundagård rapporterat om vid ett flertal tillfällen.

I november 2018 dömde Miljönämnden ut studentbostäderna som icke brukbara. Fastigheterna, som 2012 importerades från Kina genom s.k. “legotillverkning”, uppfyllde varken kraven i Miljöbalken eller i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att få upplåtas som bostäder. I samband med detta hävde LU Bostäder hyresavtalet med Prime Living.

Lunds kommun har länge velat riva modulerna, något som visat sig vara en komplicerad process då marken ägs av det statliga Akademiska hus och arrenderas av Prime Living, vilka i sin tur hyrde ut bostäderna till Lunds universitet.

I november skulle Lunds universitet och Prime living göra upp i tingsrätten, men parterna nådde en överenskommelse i sista stund, en överenskommelse som inte påverkade de befintliga bostädernas framtid.

Men när så Prime living i december gick samman med Studentbostäder i Sverige hittade Akademiska hus en utväg.

– I arrendeavtalet som slöts har det stått väldigt tydligt vad som skulle hända om detta blev fallet. Vi har lutat oss mot det befintliga avtalet och nu sker därför en avetablering, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska hus, till Sydsvenskan.

Innan sommaren väntas rivningen vara klar, vilket ger Akademiska hus möjlighet att förverkliga planerna på 650 permanenta bostäder för forskare och studenter på området.

– På platsen det är frågan om jobbar vi med Lunds kommun för att ta fram en detaljplan för student- och forskarbostäder. Vi ser väldigt mycket fram emot att nu utveckla campus uppe på LTH, säger Susanne Malmgren till Sydsvenskan.

Skiss på det nya bostadsområdet. Bild: Akademiska Hus AB och Arkitema Architects.