Nationerna får 380 000 kronor var av LU och kommunen

- in Corona, Nyheter

Det står nu klart att varje nation får lika mycket pengar från den beviljade hemställan på 4,8 miljoner. Kuratorskollegiets medlemsnationer får 380 000 kronor var och Kuratorskollegiet får 240 000 kronor.

Hemställan som skickades in till Lunds universitet och Lunds kommun i november förra året beviljades den 3:e och 4:e februari – vilket Lundagård rapporterade om i Lundagård nr 2 2021. Med siffror baserade på genomsnittligt intäktsbortfall under pandemin ansökte nationerna via Kuratorskollegiet (KK) om 4,8 miljoner.

Sedan dess har en diskussion om hur pengarna ska fördelas pågått, där KK och dess medlemsnationer deltagit. KK:s ordförande Maja Duveborn menar att diskussionen präglats av samförstånd:

– Det var betydligt smidigare den här gången än när vi fördelade universitetsstödet i höstas. Efter hela den processen ville alla inblandade ha en smidig process.

Även om denna diskussion varit kortfattad har den föregåtts av ett längre samarbete mellan nationerna via och med Kuratorskollegiet, vilket gjort det lättare för alla medverkande att förstå varandra.

– Alla nationer har olika behov, och det är klart man måste stå upp för sin nation och att man behöver pengar. Så diskussionen har varit kort och smidig men väldigt genomdiskuterad, menar Maja Duveborn.

De 380 000 kronorna som var medlemsnation får spenderas enligt vad de själva behöver. Enligt hemställan – som menar att intäktsbortfallet för den genomsnittliga nationen är på cirka 800 000 kronor – täcker bidraget ungefär hälften av den beräknade förlusten.

För KK – vars bortfall på 400 000 kronor beräknades vara 98% av dess totala intäkter – innebär de 240 000 kronorna att de kan fortsätta existera. Pengar behövs till heltidsarvoderades löner och hyran till KK:s lokal: nödvändigheter för att fortsätta arbetet med underkollegier och samarbeten med andra organisationer.

– Med bristande finansiering så behöver de här delarna av KK:s verksamhet läggas på, förslagsvis, enskilda nationer. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering, tandemstafetten, stora KK/PQ (traditionsenlig fest som sker var tredje år, reds.anm.) – med mera av de delarna som KK bedriver, berättar Maja Duveborn.

Om pandemin fortgår och studentlivet inte kan öppnas upp igen står KK inför ett stort problem: de har i dagsläget ingen plan för att täcka ett större intäktsbortfall.

– Vi hoppas att vaccinationen tar fart ordentligt och att studentlivet kan öppna så smått igen. Det är det alla hoppas på – det är där hoppet ligger, säger hon.

Utöver hemställan har Lunds universitet beviljat 100 000 kronor till Smålands nation – den enda nation som inte är medlem i KK – och kommunen funderar på att bidra med ett liknande belopp. Maja Duveborn ser detta som ett bevis på studentnationernas historiska värde – alla nationer ska få finnas kvar.

Arbetet kring hemställan och samarbetet under pandemin har lyft KK:s status gentemot nationerna, menar Maja Duveborn.

– Jag tror framförallt nu under corona-arbetet att KK har blivit ett väldigt tydligt forum där man märker att nationerna sitter i den här båten tillsammans. Och det är ett enormt stöd.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.