Ergo kan räddas – universitetet hjälper till

- in Nyheter

Den 16 mars kom beskedet att Ergo – Lundagårds motsvarighet i Uppsala, skulle läggas ned för gott efter 97 år. Detta efter en tid av nedskärningar och omprioriteringar i Uppsala studentkår. Nu kan Ergo komma att räddas – med Uppsala universitets hjälp. 

– Vi har tidigare försökt stötta Ergo genom att våra annonser har hamnat hos dem och så, och vi har vetat att situationen för tidningen har varit tuff. Men vändningen med nedläggning kom som en överraskning, säger Coco Norén, prorektor vid Uppsala universitet, som nu har lovat att stötta Uppsala studentkår med en finansiering under innevarande verksamhetsår.

Idealet vore om vi hittade någon form av långsiktig finansieringsmodell som bar sig själv. Problemet är när Ergo ska ställas i konkurrens med annan kårverksamhet, säger hon. 

Coco Norén bjöd in Uppsala studentkårs presidium till ett möte under måndagen, för att diskutera möjliga lösningar – och kåren stoppade därefter planerna på en avveckling av Ergo.

När Uppsala studentkår hade sitt styrelsemöte så beslutade de att inte gå vidare med nedläggning, så de nästa två stegen är nu dels att planeringsavdelningen här på universitetet ser igenom hur vi ska ge det här finansieringstödet som vi har utlovat och sen tänkte jag bjuda in till ett ytterligare samtal.

Tidningen Ergo har funnits sedan 1924, och fyller alltså, om allt går vägen, 100 år om tre år.

– Det vikigaste är att vi har det gemensamma målet att Ergo ska leva vidare, som en kaxig uppstickarröst, säger Coco Norén.

Läs även Studenttidningen Ergo läggs ner