Antalet antagna och examinerade lärarstudenter ökar

- in Nyheter, Utbildning

Såväl antalet sökande som antalet examinerade lärarstudenter ökar, enligt en ny undersökning från UKÄ. Anledning tros vara den rådande coronapandemin. 

Enligt statistik från UKÄ (Universitetskanslersämbetet) ansökte sammanlagt 17 350 till hösterminen 2020 års program inom läraryrket (förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen). Det är den högsta siffran sedan hösten 2016. Totalt antogs 13 280 studenter till lärarprogrammen, vilket är det högsta antalet sedan 2011 då lärarprogrammet i dess nuvarande form infördes.

”Höstterminen 2020 såg vi att antalet sökande ökade mer än det har gjort de närmaste höstterminerna innan dess. Det är troligt att coronapandemin, och konjunkturläget som följer därefter, har lett till att personer söker sig till högre utbildning i större utsträckning, och så även till lärarutbildningarna.” skriver UKÄ på sin hemsida.

Under sökningen visar även att antalet examinerade lärare ökade kraftigt låsåret 2019/2020. På grund av rådande lärarbrist hade de examinerade lärarna även bra förutsättningar att försörja sig, både jämfört med högskolan i stort och med flera andra yrkesexamensprogram.

”Det är i dagsläget svårt att avgöra om den ökade benägenheten att söka sig till högskolan och lärarutbildningarna håller i sig framöver. Om det blir så (…) skulle det kunna leda till att fler också avlägger en lärarexamen av något slag. Detta skulle i sin tur kunna innebära att ökningen av antalet sökande och antagna i samband med coronapandemin har en positiv effekt på lärarbristen framöver.”, skriver UKÄ på hemsidan.