Besöksförbud på Parentesen under valborg – beslut vilar på skakig grund

- in Nyheter, Studentliv

AF Bostäder spärrar av Parentesen under valborgshelgen, endast boende får vistas på området. Beslutet skiljer sig från tidigare år och har mött kritik från hyresgäster som menar att det vilar på en juridiskt skakig grund. ”Det känns som att AFB kommer fortsätta sätta sig på oss tills de får ett tydligt svar på om det ens är lagligt att göra på det viset”, säger August Pettersson.

“Av säkerhetsskäl spärras Parentesen av och på grund av rådande pandemi får endast områdets hyresgäster tillträde under Valborgshelgen, såväl inne som ute”. Så löd det mejl som boende på Parentesen nåddes av i fredags, vilket Sydsvenskan var med att rapportera om.

Personalvetarstudenten August Pettersson har bott på Parentesen i två och ett halvt år och har varit korridorsansvarig för C2 nästan lika länge. I rollen som korridorsansvarig ingår att hålla en dialog med AF Bostäder – något som han menar har saknats inför beslutet om valborgshelgen.

Föregående år har AF Bostäder (AFB) fört en dialog kring valborgsfirandet redan under höstterminen, vanligtvis runt december, menar August Pettersson.

– Så man har haft en lång framförhållning i den diskussionen, och man har involverat oss – det är jäkligt viktigt. 

– I stället för att göra det, har man nu totalt frångått sina principer om att man vill ha en öppen dialog med sina boenden och undanhållit det här beslutet tills två veckor före Siste april.

Beslutet är det strängaste hittills. Från 2019 och cirka fem år tillbaka har man delat ut tre-fyra armband till de boende, för att ge till vänner som inträdesbiljetter till det livliga bostadsområdet . 

– Tidigare år har jag inte direkt varit en motståndare mot stängslet, men då har man [AF Bostäder, reds.anm.] alltid haft en kontinuerlig diskussion med de som bor här, särskilt med oss korridorsansvariga, säger August Pettersson. 

Förra året, under första vågen av coronapandemin, valde man att helt frångå inskränkningar eftersom man ansåg att pandemin skulle sätta stopp för större folksamlingar i sig.

– Nu kommer man i stället bara att ge band till de boende. Det blir i princip besöksförbud i tre dagar för de som bor här. 

August Pettersson menar att det faktum att beslutet grundar sig på pandemin är paradoxalt. 

– Vi satt precis i möte med VD och förvaltningschefen och då sa man att man grundar beslutet på en känsla eller en tanke om att pandemin var mer närvarande i samhället förra året. Och man har ingen vidare bedömning utifrån det, inget mer underlag än en känsla, en tanke om att pandemin var så närvarande i samhället och i folks tankar så då kommer det nog inte att vara någon fest här. 

– Och visst, nu har det gått ett år, men det är fortfarande corona. Då kanske det inte fanns samma begränsningar på antalet personer på allmän plats, men det är fortfarande en pandemi och i år väljer man att införa stängsel med ännu hårdare restriktioner. 

Så du menar att du inte tror att det är främst corona som ligger bakom?

– Det är lite tvistigt, för i mejlet de skickade hänvisade de till corona. Men nu när vi satt på mötet så känner de inte till den diskussionen. 

– Det är inte vår hyresvärds uppgift att se till att deras boenden följer restriktionerna. Vi har en pandemilagstiftning som begränsar vad du får och inte får göra i förhållande till corona, det är inte deras skyldighet eller uppgift att se till att vi följer den. De kan uppmana oss, men inte mer än det. Och de kan inte införa hårdare restriktioner bara för att de känner för det. 

AFB är inte villiga att kompromissa, menar August Pettersson, som säger att man frågat hyresvärden om fler band. 

– Den diskussionen var de inte villiga att ta, och de var inte heller villiga att diskutera vad de hade för juridisk grund för beslutet. De hänvisar bara till säkerhetsaspekter och – beroende på när man frågar – till corona. 

Beslutet har väckt starka reaktioner från de boende som har startat en namninsamling med stöd från 60 procent av hyresgästerna på Parentesen samt tagit kontakt med Hyresgästföreningen för juridisk hjälp. 

– Det känns som att AFB kommer fortsätta sätta sig på oss tills de får ett tydligt svar på om det ens är lagligt att göra på det viset, säger August Pettersson. 

Hyresgästföreningen stödjer Parentesens boende i uppfattningen om att avspärrningarna saknar juridisk grund. 

– Det finns inget stöd för det i hyreslagstiftningen på något sätt, säger Sead Kurtovic, jurist vid Hyresgästföreningen i Malmö. 

– De har ett hyreskontrakt precis som alla andra hyresgäster i Sverige och det finns ingenting som begränsar, eller skulle kunna förbjuda, en hyresgäst att ta med sig besök. 

Han vill däremot tillägga att man bör följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Finns det några påföljder om hyresvärden skulle införa dessa restriktioner?

– De bör inte göra detta, de kan inte förbjuda hyresgästerna. Men eventuella påföljder vill jag inte spekulera i för tillfället. 

Frågan är om situationen blir verklighet över huvud taget, menar Sead Kurtovic, som känner till att liknande diskussioner förts tidigare. 

– Men de har aldrig renderat i ett totalförbud tidigare. 

Han rekommenderar slutligen AF Bostäder och hyresgästerna att föra en dialog, i stället för att fatta ett enväldigt beslut som upprör de boende.

AFB:s VD, Henrik Krantz. Foto: Nicklas Rudfell.

AF Bostäders VD Henrik Krantz menar att det faktum att pandemin går mot sitt slut berättigar de strängare åtgärderna. 

– Förra året spärrade vi av området, vår bedömning var att det skulle gå lugnt till eftersom pandemin verkligen hade tagit fart då och hela samhället var nedstängt. I år ser det annorlunda ut enligt vår bedömning.

På vilket sätt då?

Därför att vi snarare befinner vi oss i slutet av pandemin. Det finns en otrolig frustration bland studenter där man vill ut och träffa folk, festa och allting annat är stäng i Lund. Då kan Parentesen riskera att bli det enda stället dit man kan ta sig och då kan vi hamna i en situation som blir fullständigt omöjlig att hantera. Det baserar vi på hur situationen varit tidigare år när vi inte haft avspärrningar.

Hur blev det sen förra året, blev det ett lugnt valborg?

– Det blev förhållandevis lugnt, även om det var inte helt utan störningar.

Har ni haft problem med fester på parentesen?

– Absolut, det har vi alltid.

Även nu under våren?

– Ja, och Siste april är speciell, det finns ett rykte om att det är parentesen man går till för att festa, inte bara i Lund utan även i Malmö. Parentesen drar till sig folk.

Ansåg ni att det fanns risk för att studenterna hade brutit mot restriktionerna?

– Vi har fattat det här beslutet eftersom vi är rädda för att få en ohållbar situation med många människor på samma plats, det handlar inte om corona utan om att byggnaden inte är gjord för det, vi får för stora säkerhetsproblem med förstörelse av byggnaden där väldigt många blir störda. Sedan kan jag tycka att vårt beslut är positivt för studenterna som bor på Parantesen, eftersom de slipper gå in och möta människor utifrån som kan sprida smitta, men smittrisken är inte vårt huvudfokus, utan vi gör bedömningen att man själv måste ta ansvar för den som person.

Vad tycker du om beslutet att spärra av Parentesen under valborg? Skriv till Lundagård på lundagard@lundagard.se