Linn Svärd ny ordförande för SFS

- in Nyheter, Utbildningspolitik

Tidigare lundastudenten Linn Svärd blir nästa års ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. Vice ordförande blir Oskar M Wiik från Södertörns högskola.

Artikeln har uppdaterats.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) inledde igår sitt fullmäktigesammanträde där nästa verksamhetsårs presidium tillsattes. Till ordförande valdes Linn Svärd, tidigare student vid Lunds universitet. Posten som vice ordförande gick till Oskar M Wiik, med en bakgrund från SöderS, Södertörns studentkår.

Linn Svärd har studerat ekonomi, juridik, litteraturvetenskap och konsthistoria. Hon sitter för tillfället som vice ordförande för SFS och har under det gångna året haft fokus på arbetet med studenternas psykiska hälsa och bostadsfrågor.

Hur känns det?

– Det känns fantastiskt kul, tänk att få göra detta ett år till! 

Vad har du för visioner?

– Det är en dialog som jag måste föra med min kommande kollega och SFS:s styrelse. Det här året har jag och Simon (Edström, SFS ordförande, reds.anm.) jobbat främst framåtblickande. Nu behöver vi fundera kring vad är det SFS gör och om vi fokuserar på rätt saker. Framförallt under pandemin har vi märkt att vi måste stärka studentrörelsen, vi tappar engagemang ute på studentkårerna och har det svårt med finanserna, och det är något som vi på nationell front kan stödja genom att driva på politiskt. 

Hur kommer du att förbereda dig inför rollen som ordförande? 

– Jag har förberett mig under mina tio år som student, det är det vi på SFS är: studenter som företräder andra studenter. Jag kommer att bolla tankar fram till juni, läsa ledarskapsböcker, samtala med andra. Sedan ska jag bara lyssna på massa goa tips. 

Vad tar du med dig från nuvarande verksamhetsår?

– Framförallt det systematiska arbetet, att sätta upp syfte, ett mål och en strategi för att uppnå det målet. Det är så jag har jobbat tidigare, och jag tycker att det är viktigt med sakligheten och systematiken, att ta saker med ro och att inte göra saker så fort.

Hur kommer du att representera Lund?

– Självklart är jag skolad från Lund, jag kan exempelvis tala för nationerna eftersom att jag själv varit nationsaktiv (i Lunds nation, reds. anm), men ända sedan 2016 har jag jobbat för att inhämta andra perspektiv för att kunna vara den bästa representanten för hela Sveriges studenter och doktorander. Självklart finns frågor som är viktiga för Lunds universitet, t.ex. lärarledda timmar, resursfördelning, högskolepedagogik och det är frågor som även prioriteras av SFS. 

Varför tror du att just du blev vald?

– Jag tror mycket ligger i mitt sätt att vara, att jag är väldigt inkluderande och att det är där vi är just nu i organisationen. SFS:s ledarskap har varierat över tid och just nu handlar det mer om att vara inkluderande, och att vara mån om våra medlemmar samt att vilja rekrytera fler vilket jag har visat på. Mycket handlar också om att vara stabil, trygg och ha sakkunskapen. Jag har gjort det här ganska många år, suttit med i diverse myndigheter och nämnder. Generellt sett ses jag som en pålitlig representant, säger Linn Svärd. 

SFS:s nyvalda presidium påbörjar sitt uppdrag den 1 juli. Under fullmäktige, som pågår till söndagen den 25 april, kommer SFS bland annat att ta beslut om ny politisk fokusfråga för de kommande tre åren, samt välja en ny styrelse.

Vad är SFS?

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor som arbetar för studenters rätt till en god utbildning och en bra studiesituation. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 340 000 studenter.