Paradis parkering blir samhällsvetenskapligt centrum

- in Nyheter

Ett nytt studiecentrum planeras för samhällsvetenskapliga fakulteten. Enligt nuvarande byggplaner kommer studiecentret placeras på Paradisets parkering. 

I snart tio år har Samhällsvetenskapliga fakulteten haft projektet Campus Paradis, med syftet att förbättra fakultetens lokaler genom renoveringar och nybyggnationer. I projektet ingår en plan om ett samhällsvetenskapligt centrum, SamC, tänkt att bli ett studiecentrum för hela samhällsvetenskapliga fakulteten med lärosalar, kafé, bibliotek och studieplatser.

Enligt den nuvarande byggplanen kommer studiecentret placeras på parkeringen, på baksidan av Hus M (Gamla polikliniken) och Hus O (Gamla barnbördshuset). Den nya byggnaden kommer att bli fyra våningar hög, ska knyta samman de två byggnaderna och kommer att ha sin entré åt väster. 

Byggplanerna riskerar emellertid att tillbyggnaden av polikliniken, ett kulturhistoriskt intressant hus, får stryka på foten. Detaljplanen kommer att skickas på samråd, enligt ett beslut fattat av Byggnadsnämnden under torsdagen.