Högt söktryck till Campus Helsingborg

- in Campus Helsingborg, Nyheter

Ansökningarna har strömmat in till Campus Helsingborgs program för höstterminen. Antalet sökande uppgår till hela 8800, vilket är 700 fler än i fjol.

När antagningsportalen stängde i mitten av april hade 419 000 personer anmält sig till högskoleutbildningar, vilket motsvarar en ökning med tre procent eller nästan 12 000 personer jämfört med höstterminen 2020. Av dessa sökte 8810 personer något av programmen på Campus Helsingborg, där siffran förra året uppkom till 8150 stycken.

Programmen med flest antal sökande var Socionomprogrammet, med 2022 antal sökande, Byggteknik med arkitektur, med 689 antal sökande och Logistics Service Management som hade 695 ansökningar, vilket är en ökning med 263 personer jämfört med antal ansökningar till samma program föregående år.

Anledningen till det ökade söktrycket kan ha flera orsaker – coronapandemin lär dock ha spelat en betydande roll i det toppnoterade söktrycket.

– Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbets­marknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR, i ett pressmeddelande.

Campus Helsingborg ser det ökade söktrycket som ett glädjande besked. Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, betonar att Campus Helsingsborgs unika utbildningar ligger rätt i tiden, men också de kommunikativa insatser som gjorts för att marknadsföra dem, vilka tycks ha gett goda resultat.

–  Vi här på campus har gjort många kommunikativa insatser för att visa upp våra utbildningar och inte minst fördelarna med att studera här. Jag vågar tro att det också kan spela in, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, i ett pressmeddelande.