Studentafton om skiftet i svensk migrationspolitik

- in Analys, Recension

Måndagens Studentafton bjöd på en migrationsdebatten mellan justie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) och Moderaternas migrations och socialförsäkringspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard, ledd av SVT-profilen och journalisten Anders Holmberg. Det blev en spänstig debatt med löften från både höger och vänster om hur vi ska fortsätta hålla gränsen stängd, menar Lundagårds liberala utbildningspolitiska krönikör Sasha Steneram. 

Vision och migration var kvällens officiella rubrik, men det var inte särskilt många visioner eller framtidsspaningar från de två politikerna. Det var fokus på sakpolitik, vilket ofta uppskattas för oss politiskt intresserade. Anders Holmberg flikade ofta in med att säga “det är ingen debatt”, men samtal var inte mycket annorlunda än de debatter som hålls i Aktuellt.

Om man bortser från den övergripande ideologin är Moderaterna och Socialdemokraterna på många sätt väldigt lika. De är två regeringsdugliga partier som alltid söker makten med sakpolitiken som insats. Likväl är Morgan Johansson och Maria Malmer Stenergard lika i vissa avseenden. Både är gamla lundastudenter och ungdomsförbundare i respektive parti med rötter i Skåne. Traditionellt sett har många politiker med Skåne som bas haft politiskt ansvar för migration, vilket kanske inte dagens debattörer till en slump.

När Anders Holmberg frågar varför ansvaret för migrationen tillföll Maria Malmer Stenergard bekräftar hon hur viktig migrationspolitiken är för Skåne:

– Migrationspolitiken har alltid varit viktigt, inte minst för oss skåningar. Som politiskt engagerad är man nog ofta allätare, men migration har alltid varit viktig. Jag har dock inte aktivt sökt mig till migrationen.

För Morgan Johanssons del var det nästintill naturligt att migrationen blev hans ansvarsområde, givet att han arbetat med frågan tidigare.

När samtalet skiftade till problembeskrivningen av den svenska politiken, höll både huvudsakligen med om den historiska bilden av hur Sverige tagit emot invandrare. Det var tydligt att båda historiskt har sett Sverige som ett migrationsliberalt land men att det havererat efter Syrien-kriget, vilket blev startpunkten för den “ansvarslösa migrationspolitiken”. Både var dock stolta över de humanitära insatser som Sverige gjort, däremot inte över vad det migrationen inneburit för svensk integration.

Bilden av svensk integration var de inte lika eniga kring. Maria Malmer Stenergard menar bland annat att det tar lång tid för hälften av alla invandrare att uppnå sysselsättning och mer än ett decennium innan ens hälften är självförsörjande, medan Morgan Johansson menade att det ändå går rätt bra för Sverige:

– Det brukar ju bli så att många politiker plockar siffror som passar en själv. Arbetslösheten sjönk under dessa år som regeringen har suttit vid makten. Etableringstakten går mycket fortare i dag.

Politik är inte bara att lyfta fram problem, utan även att komma med lösningar. Debattörerna var rika på idéer när Anders Holmgren började fråga kring regeringens förslag till den nya migrationslagen. Den 19 juli löper den tillfälliga migrationslagen ut och nu ligger flera förslag från regeringen, bland annat om en humanitär skyddsgrund som skulle innebära att personer som inte har skyddskäl ska kunna stanna i Sverige. Förslaget har väckt stor debatt och väckte även en eld hos Maria Malmer Stenergard. Hon menade på att detta är ett typexempel på svensk migrationspolitik, där regeringen öppnar upp för särregleringar.

– Är vi inte skyldiga att hjälpa de som behöver mest skydd?

Hon betonade även att regeringens politik inte var hållbar och att den statistik vi ser i dag inte är rättvis, då det råder en pandemi och gränserna är stängda. Vid det laget röt Morgan Johansson till och sa:

– Sitt ner i båten och ta det lite lugnt. Regeringens politik är hållbar.

Om den är hållbar eller inte återstår att se, men det var lätt att få uppfattningen att Morgan Johansson var spretig. Ena sekunden fick jag uppfattningen av att regeringens politik gick ut på att stänga gränsen och andra sekunden ville Morgan Johansson belysa hur humana vi måste vara. Det är en spretighet som inte är värd en minister. Även om jag är liberal och ideologiskt sett väldigt migrationsliberal, hade det varit bättre om ministern varit ärlig med hans intentioner. Ska Sverige på sikt vara en humanitär stormakt eller ska vi göra ett vägval där vi tar emot mindre som resten av EU?

En positiv aspekt av samtalet var att både Morgan Johansson och Maria Malmgren Stenergard talade engagerat om ämnet. De är inte bara politiska meningsmotståndare, utan konkurrerar dessutom om samma jobb. Även om agendan för migrationspolitiken i dag tyvärr är anpassad efter antingen Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna, känns det tryggt att de regeringsdugliga partierna har två kompetenta kandidater om posten som migrationsminister.