En digital doktorspromotion är också en doktorspromotion

- in Nyheter

Doktorspromotionen är akademins största högtid, då universitetet får ett nytt tillskott doktorer. I år promoveras 84 doktorer, 32 hedersdoktorer samt 78 jubeldoktorer under en digital ceremoni från Universitetshuset. 

Du är ursäktad om du för ett ögonblick befarade att ryssen intagit Lundagård. Det var bara Wendes salutbatteri som avfyrade nio kanonskott – ett för varje fakultet vid Lunds universitet – för att markera årets doktorspromotionen, en tradition som sträcker sig tvåhundra år bakåt.  Avsaknaden av det sedvanliga processionståget från Universitetshuset till Domkyrkan med nybakade doktorer skänkte nämligen en något kuslig känsla över parken.

Doktorspromotionen, som är Lunds universitets främsta akademiska högtid och har markerat det akademiska årets slut liksom sommarens intåg ända sedan 1670, genomfördes i år helt digitalt. De 84 doktorer (48 kvinnor och lika många män), 32 hedersdoktorer och 78 jubeldoktorer (de som avlagt en doktorsexamen för 50 år sedan) fick sålunda fira framför en datorskärm, ackompanjerad av rector magnificus Erik Renström och övrigas promotorers stapliga latin. Doktoranderna kunde åtminstone finna tröst i att årets promotion blev av, till skillnad från 2020 års upplaga.

Rector magnificus Ericus Renström.

Än i dag lever traditionen att hela promotionen sker på latin, även namnen på doktoranderna får en latinsk touch. Heter du till exempel Niklas eller Claes blir ditt latinska namn Nicolaus och alla vid namn Malin lystrar till Magdalena.

Bland årets hedersdoktorer (en utmärkelse som uttrycker universitetets uppskattning inom något av universitetens forskningsområden) kan nämnas filantropen Birgit Rausing, komikern Johan Wester och författaren Klas Östergren.

”Nu kommer jag få göra det som jag längtat efter ända sedan jag blev rektor, jag ska få skjuta med kanon i tätbebyggt område”, sa Erik Renström i en intervju med universitetet.