Doktorspromotionen splittrar: ”Glansen har försvunnit”

- in Nyheter

Sedan 1670 promoveras doktorer som under året avslutat sin forskarutbildning vid Lund universitet. Det firas med pompa och ståt i Domkyrkan, följt av kanonsalut i Lundagård. Uppmärksamheten har i år varit extra stor, då polisen avhyste de propalestinska demonstranterna som slagit läger i parken för att ge plats för ceremonin. Men åsikterna om promotionen går isär.

Under onsdagen talade Lundagård med två doktorander om deras inställning till fredagens ceremoni mot bakgrund av torsdagens avhysning av tältlägret. Fabian Larrosa Pardo disputerade i höstas och är därmed en av de doktorer som traditionsenligt ska firas under doktorspromotionen på fredag. Men han är besviken på hur promotionen tvingat bort de tältande demonstranterna från Lundagård.

– Jag kommer inte att delta under promotionen, säger han.

– Jag har varit så besviken nu med promotionen, att det ska användas som en ursäkt för att flytta studenter som demonstrerar till stöd för en instängd och bombad befolkning. I Gaza har alla universitet bombats. Jag är läkare, alla sjukvårdsinrättningar som har bombats, det är alla de typer av institutioner där jag är fostrad, där jag har vigt min karriär. Att ta avstånd från det borde vara helt okontroversiellt tycker jag. 

Fabian Larrosa Pardo. Foto: Emilia Lindholm

Vad är din åsikt om tältdemonstrationen som varit i parken?

– Det ger mig ändå hopp att se unga människor stå i solidaritet med ett folk som har det så jobbigt. 

Vad tycker du om universitetsledningens agerande?

– Jag tycker att det är en tydlig skillnad om man jämför med det man gjorde för Ukraina, vilket jag tyckte var rätt, att stödja akademin där. Jag tror att folk gör det mer komplicerat än vad det är. Det kan inte vara okej att bomba sjukhus, att bomba skolor, att bomba flyktingläger – oavsett den bakomliggande konflikten. Det är något som man bara måste kunna ta avstånd från, det är folkrättsvidrigt, säger Fabian Larrosa Pardo. 

”Universitetet borde kunna anpassa ceremonin”

David Alcer. Foto: Andrea von Essen

Efter fem år av forskning i Lund får David Alcer nu bära lagerkrans och doktorsring. För Lundagård berättade han vad han tänker om demonstranterna skulle avlägsnas för att ceremonin ska kunna hållas.  

– Jag tänker att demonstranterna har ett väldigt viktigt budskap. Vi befinner oss i en tid där internationella domstolen har fastställt att det finns risk för att Israels krig i Gaza är folkmord eller kan klassas som folkmord. I den situationen kan man mycket väl förstå att demonstranterna vill att universitetet inte ska fortsätta samarbetet med israeliska institutioner, i synnerhet ifall de bidrar till detta.

– Utifrån det tycker jag att universitetet borde kunna anpassa ceremonin på ett sätt så att den skulle gå att genomföra, till exempel utan kanoner eller i en anpassad form för att se till att ge demonstranterna möjlighet att fortsätta sin fredliga manifestation.

Argumentet som ju lyfts är att studenterna inte har tillstånd till att vara på marken. Men det borde alltså universitetsledningen kompromissa med, tänker du? 

– Ja, det tycker jag, för att demonstranternas krav är ju ganska rimliga –  att universitetet inte ska fortsätta samarbeta med israeliska institutioner som riskerar bidra till folkmordet. En demonstration kan i princip också vara laglig utan att det skulle krävas tillstånd. Det beror ju på att det är ett väldigt viktigt ämne som lyfts och det finns ju demonstrationsfrihet i Sverige. 

När kanonerna kommer skjutas imorgon så kommer jag inte kunna förstå det som en kanonskjutning för akademisk frihet utan jag kommer påminnas av bombningen i Gaza.

På torsdagseftermiddagen berättar David Alcer hur tankarna går efter polisinsatsen. 

– Det känns ju väldigt jobbigt att det har skett i den här doktorspromoveringsceremonins namn, för att det inskränker demonstrationsfriheten just nu i en tid där det är väldigt viktigt att studenterna utnyttjar den. Det känns inte som att det hade varit nödvändigt för att kunna genomföra ceremonin. Och när kanonerna kommer skjutas imorgon så kommer jag inte kunna förstå det som en kanonskjutning för akademisk frihet utan jag kommer påminnas av bombningen i Gaza. Och bombningen av universiteten i Gaza.

David berättar att han kommer att vara på plats under fredagens ceremoni och under torsdagseftermiddagen var det repetition för doktorspromotionen. 

Hur var stämningen under repetitionen? Var det något som talades om?

– Ja, det var det och det kändes att det är många doktorander som tycker att det är en besvärlig situation.

”Ska inte tolkas som att universitetet vill få bort protesterna”

Om torsdagens händelser skriver Lunds universitets rektor Erik Renström bland annat följande:

”Universitetet försvarar alltid rätten till fredliga demonstrationer och det gäller även demonstrationen i Lundagård. När polisen nu avhyser tältlägret handlar det inte om att tysta de åsikter som demonstranterna framför. För att kunna genomföra alla delar i promotionen behövs utrymmet i Lundagård och det ska inte tolkas som att universitetet vill få bort protesterna”.

Marta Johansson Werkmäster är även hon en av 266 doktorander som disputerat under året. Hon skriver i ett mejl till Lundagård att hon inte vill recensera demonstranternas krav, men att hon är sympatisk till att de ställer krav och demonstrerar.

”Jag tycker de (universitetsledningen, reds. anm) hade kunnat hantera situationen bättre. De hade inte behövt avhysa studenterna. Det är inte viktigt att skjuta kanoner, hålla fast vid ålderdomliga och märkliga traditioner. Ibland kan en fredlig demonstration för fred väga tyngre än traditioner. Det måste ha funnits bättre lösningar.”

”Det känns olustigt att polisen har rensat området så att vi ska kunna gå där i lugn och ro och skjuta kanoner. Det känns olustigt att avhysa en fredlig demonstration för fred för att i dess ställe ställa kanoner. Min inställning till ceremonin imorgon? Sval. Glansen har försvunnit.”, skriver Marta Johansson Werkmäster.

I en kommentar under onsdagen meddelade Lunds universitetsledning att de inte kommer att återuppta dialogen med demonstranterna. ”Universitetsledningen kommer framöver att prioritera dialog och möten innanför ramarna för det organiserade studentinflytandet.” 

På torsdagseftermiddagen publicerade Lunds doktorandkår (LDK) ett uttalande riktat till Lunds universitets rektor Erik Renström. I det går det att läsa hur LDK uppmanar till en dialog mellan universitetet och demonstranterna för att en ”säker och respektfull” ceremoni ska kunna genomföras på fredagen. De skriver vidare att fem av sju doktorandråd inom kåren uttalat sitt stöd för studenternas rätt att fredligt demonstrera och att de inte vill att studenterna tvingas bort. Därtill har minst 93 doktorander skrivit under ett upprop initierat av gruppen ”Lund academics for Palestine”.