Ny studie visar: sömn är viktigt

- in Forskning, Nyheter

Forskare vid Lunds och Uppsalas universitet har konstaterat att det finns en korrelation mellan mängden sömn och flera av våra vanligaste folksjukdomar.

I tvärsnittsstudien från universiteten konsternas det att både lite såväl som mycket – mer än nio timmars – sömn ökar nivåer av biomarkörer som kan kopplas till ett flertal sjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ-2.

Flera av de sjukdomar och tillstånd som studien behandlar är ärftliga och därför fokuserar studien inte bara på miljö- och livsstilsfaktorer utan också gener för att få bättre insikt om sjukdomarna. 

– Resultaten från vår tvärsnittsstudie faller väl in med det som visats i tidigare publikationer. Vi har kandidater som kan förklara tänkbara mekanismer till hur olika kardiometabola* sjukdomar utvecklas men vi behöver konfirmera det i studier som sträcker sig över 10-15-20 år och vid upprepade mätpunkter se om personerna utvecklar ett sjukdomstillstånd, berättar Sölve Elmståhl, professor i geriatrik och koordinator för studien, via ett PM från Lunds universitet.

Han fortsätter med att påpeka att det är svårt att säga vad som är hönan eller ägget – om det börjar med sömnproblem som leder till sjukdom eller om sjukdomarna leder till sömnproblem.

Sölve Elmståhl påpekar att studien dels är av intresse då den ger förståelse för bakgrunden till sjukdomarna, men har även förhoppningar om att studien kan bidra till utvecklingen av bättre behandlingar och nya läkemedel. 

* Kardiometbola sjukdomar är ett samlingsbegrepp för de vanligaste folksjukdomarna i Sverige: hjärt-kärlsjukdom, typ 2- diabetes, övervikt/fetma och dyslipidemier.