DEBATT: Lund ska förbli en trygg studentstad

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. 

När trygghetsnivån i Lund sjunker följer universitetskvaliteten med, skriver Moderata studenterna. De kräver smartare lösningar och hårdare tag mot kriminaliteten för att behålla Lunds universitets höga status.

Lund är en attraktiv universitetsstad med ambitiösa studenter, erkända professorer och ledande forskare från hela världen. Men under den senaste tiden har Lund drabbats av allt värre brottslighet, vilket framåt riskerar att gå ut över Lunds universitet. Färre av de bästa studenterna, professorerna och forskarna kommer vilja söka sig till Lund om risken för att bli rånad, misshandlad eller hamna i skottelden ökar. 

Lund har de senaste åren blivit allt oroligare. Under denna sommar skedde ett brutalt överfall på två äldre män och en skottlossning. Brotten har ökat och Lundapolisens Trygghetsmätning påvisar en minskning av den uppfattade tryggheten 2013-2020. Det har gått så långt att polisen uppger hur föräldrar till studenter hört av sig för att höra om det är säkert att skicka tillbaka sina barn till Lund. 

Den växande kriminaliteten berör i första hand de offer som drabbas, i andra hand de Lundabor som får sin frihet begränsad när de inte kan gå trygga om kvällarna. Fortsätter utvecklingen riskerar det att även att skada Lunds Universitet då färre av de bästa studenterna, professorerna och forskarna kommer söker sig till Lund om de inte känner sig trygga. 

Den svenska forskningen och högre utbildningen har redan förlorat status internationellt. Mats Benner, professor i forskningspolitik sa i Ekots lördagsintervju 20/3 att ”Sverige inte längre är i paritet med [jämförbara länder] vad gäller riktigt framstående universitet”. För att vända utvecklingen och ge Lunds universitet förutsättningar att bli ett världsledande universitet behövs åtgärder. Politiken behöver agera hårdare, smartare och tidigare för att trycka tillbaka otryggheten. 

Politiken måste agera hårdare mot kriminella, genom bland annat längre straff och fler poliser. Dagens korta straff tillåter grovt kriminella att gå fria och fortsätta begå brott när de borde sitta inlåsta. Socialdemokraterna säger att de satsar på polisen men verkligheten visar annat. Polisen har i år fått sparkrav på 500 miljoner kronor på grund av underbudgetering. I en tid då kriminaliteten växer ska polisen utvidgas, inte bantas. 

Smartare lösningar från kommunpolitiken kan också öka tryggheten. Tillsatta resurser, såsom ordningsvakter vid centralen, har varit ett effektivt verktyg för att minska brottslighet. De bör finnas även på andra brottsdrabbade områden som Stadsparken. En annan åtgärd är fler trygghetskameror som visat sig vara ett viktigt redskap för polisen att lösa brott. Det behöver även satsas på bättre belysning i parker och på gångstråk, något som visat sig ha god effekt i bland annat New York. De kriminella gror i mörkret, så lys upp staden! 

Det behövs även att politiken agerar tidigare med insatser för att förhindra att unga väljer kriminalitetens bana. Skolan behöver fokus på kunskap och ordning. Socialtjänsten behöver fler verktyg att kunna agera även när föräldrar inte samtycker. Att bryta föräldrars bidragsberoende är också viktigt för att bekämpa utanförskapet. Viktigaste reformen för det är att införa krav på heltidsaktivering för att få bidrag, alltså att den som är arbetslös ska på heltid delta i aktiviteter som för en närmre arbetsmarknaden.

Socialdemokraternas misslyckande med tryggheten skadar Sverige på alla sätt. I första hand drabbar det de som bli utsatta för brott, i andra hand de som får sin frihet begränsad från otrygghet i sin vardag men långsiktigt också Lunds universitet attraktivitet och därmed Sveriges utbildning, forskning och innovation.

Douglas Thor, riksordförande för Moderata Studenter
Oliver Novak, styrelseledamot för Moderata Studenter i Lund