Lunds universitet överrepresenterat bland anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning

- in Aktuell, Forskning, Nyheter

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF)* publicerade nyligen sin årsrapport för 2020. Rapporten visar på att Lunds universitet (LU) anmälts flest gånger för misstanke om oredlighet i forskning. 

Bland de totalt åtta lärosäten som anmäldes stod Lunds universitet för en oproportionerlig stor del av dem. Under 2020 anmäldes LU totalt 13 gånger. Nummer två på listan var Karolinska institutet med totalt 7 anmälningar. 

Magnus Gudmundsson som är utredare vid universitetsledningens kansli sade i en intervju med Sydsvenskan om NPOFs rapport att det stora antalet ärenden från LU bör tolkas som ett gott tecken, och inte tvärtom. Magnus Gudmundsson menar på att det finns en hög anmälningsbenägenhet vid LU när det gäller forskning, och att det finns ett aktivt arbete för bra forskningsetik på universitetet. Dessutom är LU landets största lärosäte och bedriver en hög volym forskning, därmed är det inte konstigt att mindre lärosäten har färre ärenden säger Magnus Gudmundsson i intervjun med Sydsvenskan.

I rapporten noterar även NPOF att en av anledningarna till att Lunds Universitet har så pass höga siffror kan vara att universitetet är ett av landets mest forskningstunga lärosäten. ”Vilket kan vara en förklaring till att just de haft ärenden, men det är inget vi undersökt. […] Förklaringarna till att vissa lärosäten har fler ärenden än andra kan dock vara många”, skrivet NPOF i rapporten.

*Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) är en statlig myndighet som bildades förra året och har som uppgift att utreda oredlighet i forskning. Oredlighet i forskning kan innebära plagiat, fabricering och förfalskning. Årsrapporten för 2020 är nämndens första.