Lunds bostadssituation rödlistas – igen

- in Nyheter, Studentliv

När Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) igår släppte sin rapport om bostadssituationen för studenter i Sverige, var det en dyster läsning för lundastudenterna. Lund hamnar på röda listan för trettonde året i rad.

Sedan 2009 släpper SFS en gång om året en rapport om studenters bostadssituation. Varje år sedan dess har Lund hamnat bland de rödlistade studentstäderna, där de flesta studenter inte erbjuds ett tryggt boende under sin första termin.

Skärmbild från SFS-rapporten. Formgivning: Stephanie Rung

SFS definierar ”tryggt boende” utifrån en rad kriterier, bland annat att boendet ska upplåtas genom förstahandskontrakt under hela studieperioden, att hyran inte ska utgöra mer än 35% av CSN, och att boendet ska vara inom 30 minuters avstånd från campus med kollektivtrafik. De kommuner där en student kan få ett sådant tryggt boende under första månaden av studier grönmarkeras.

Leo Jonason är en av författarna till rapporten. På en digital pressträff berättar han att SFS erfar att hyresnivån uppfattas som ett växande problem för studenter. Enligt SFS betalar var tredje student i Sverige mer än 5 000 kronor i hyra.

– För att lösa bostadssituationen räcker det inte med att bygga nytt, utan studenter måste ju också ha råd med bostad, säger Leo Jonason.

Samtidigt som oron över hyror ökar noterar Leo Jonason att fler orter än någonsin tidigare är grönmarkerade. En orsak till detta kan vara att färre studenter flyttat till ny ort under den coronamotiverade distansundervisningen.

– Vi hoppas att det inte blir en stor tillbakagång efter corona, utan att den höga byggtakten ser till att detta håller i sig.

För Lunds del är köerna till ett tryggt boende betydligt längre än en termin. Enligt SFS rapport tar det uppskattningsvis 28 månader att få en studentlägenhet hos AFB, och 10 månader att få ett korridorsrum. Detta kan jämföras med situationen i Stockholm, där det enligt Stockholms studentkår tar fem månader för en student att få kontrakt på korridorsrum.

Emma Svensson, ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus), tycker att SFS rapport ger en bra bild av bostadssituationen i Lund.

– Det är oacceptabelt så som det är nu, även om vi har sett en viss lättnad under pandemin, säger Emma Svensson.

Emma Svensson ser att hyresnivån kan vara ett stort problem även i delar av Lund.  Men framför allt ser hon bostadsbristen som ett akut problem – bland annat då detta på lång sikt riskerar att pressa upp hyrorna.

– Vad problemet i Lund oftast beror på är just tillgängligheten till studentbostäder.

Förutom Lund rödlistas även Stockholm, Göteborg, Visby, Halmstad och Skövde. Uppsala, som tidigare år också varit rödmarkerat, flyttar dock upp till gul markering för första gången. Detta innebär att Uppsala kan erbjuda ett förstahandskontrakt någon gång under höstterminen, dock utan att kraven på hyresnivå eller avstånd till campus behöver uppfyllas.