Förslag om belastningskontroll för vissa utbildningar

- in Nyheter, Utbildning

Statlig utredning fastslår att belastningskontroller av sökande ska införas till vissa högskoleutbildningar. Enligt förslaget ska även möjligheterna för att avskilja studenter öka.

I ett pressmeddelande från Statens offentliga utredningar skrivs det att regeringens särskilda utredare Ulrika Söderqvist har lett undersökningen, vars syfte varit att ta ställning till obligatorisk belastningsregisterkoll för vissa lärar-, hälso- och sjukvårdsutbildningar på statliga universitet och högskolor.

Undersökningen har kommit fram till att sökande som förekommer i belastningsregistret för sexualbrott, barnpornografibrott eller vissa former av allvarliga våldsbrott inte får antas till ovan nämnda utbildningar. Dessutom ska den som döms för dessa brott under sin utbildning avskiljas från den – alltså tvingas avsluta den.

Ytterligare föreslår utredningen en regel om att elever som uppträder klandervärt – exempelvis genom hot, våld eller trakasserier mot medstudenter och/eller lärare – ska kunna avskiljas.