DEBATT: Fallstudier om politisk styrning av högskolan är inte ”anekdoter”

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.

Trots tal om akademisk frihet väljer många att titta bort när det kommer till kritan, skriver företrädare för Academic Rights Watch (ARW). 

I en aktuell debattartikel i Aftonbladet riktar forskaren Johan Gärdebo vid klimatinstitutet Seed Box i Linköping kritik mot ledningen för att han inte fick ha debattören Malcolm Kyeyune som extern mentor. Denne hade anlagt ett marxistiskt perspektiv på klimatdebatten som Gärdebo fann värdefullt.

Mejl visar att skälen var ideologiska: ”After looking into his [Kyeyunes] profile, we felt that for the formal role as a mentor in a program that draws strongly on e.g. decolonisation and intersectional perspectives, this did not seem like a clear-cut match.”

I en aktuell krönika i Lundagård menar Alexander Johansson, tvärtom, att Kyeyune avvisades därför att han ”saknar akademiska meriter”. Så var inte fallet. Av ett annat mejl framgår att akademiska meriter inte var väsentliga för externa mentorer.

Johansson vänder sig sedan till ARW och frågar var vi är ”kusligt tysta” när det gäller t.ex. den ungerska regeringens motarbetande av genusvetenskapen. Detta har en enkel grund: som framgår av vår hemsida bevakar vi den akademiska friheten i Sverige, inte i andra länder. Oavsett detta har vi i två fall dokumenterat akademiska överträdelser mot svenska genusvetare.

I sin slutkläm skriver Johansson: ”Academic Rights Watch har aldrig sammanställt någon systematisk undersökning som påvisar den politiska styrningen av svenska universitet – de nöjer sig med anekdoter.” Att vi inte gjort systematiska undersökningar av denna typ är dock felaktigt. Exempelvis påvisar en aktuell forskningsartikel i tidskriften Societies genuspolitikens negativa effekter på den akademiska friheten i Sverige.

Slutligen: att kalla våra dokumenterade fallstudier anekdoter är i själva verket att förringa överträdelser av grundläggande demokratiska principer. Man frågar sig om detta också gäller de exempel på rättighetsöverträdelser som tagits upp av Human Rights Watch och andra människorättsorganisationer? Är de bara ”anekdoter”?

Många talar fint om akademisk frihet, men när det kommer till kritan, när det ”bränner till” i ett konkret fall, väljer de att titta bort. För att tala klartext: att stödja en kanske obekväm forskares sak av principiella skäl är inte ett råd du kommer att få av din karriärcoach. Förhållningssättet kan rationaliseras genom bagatellisering. Talet om anekdoter är så illavarslande därför att det gör det möjligt att förneka existerande problem genom att avvisa varje försök till konkretisering.

Axel G Ekström, doktorand vid Kungliga tekniska högskolan KTH

Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet

Magnus Zetterholm, docent och lektor i nya testamentets exegetik