Jag har hellre låg hyra än fönster

- in Krönika/Utbildningspolitik, Krönikor

Bygg inte mer, bygg smartare! Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Johana Trapp har den här veckan funderat kring hur vi löser bostadsfrågan.

Världen har sju underverk: det är bland annat Cheopspyramiden, Zeusstatyn i Olympia – och såklart att hitta boende i Lund. Sedan jag kom hit i september 2020 har jag hunnit bo både i en annan students hall och som inneboende på en vind i Professorstaden. Att hitta boende i Lund är svårt, jättesvårt. Men det ska inte behöva vara så.

Det finns flera sätt att hitta boende, men gemensamt för alla hyresvärdar, privat eller offentlig, är regelverket de måste förhålla sig till. Ofta pratas det om att lösningen på bostadsbristen är att bygga bort den, men verkligheten är inte riktigt så simpel. 

Det byggs mycket nytt redan, men de lägenheterna är knappast anpassade efter en students privatekonomi. För att verkligen komma åt bostadsbristen är det framförallt regelverket vi behöver bygga om. 

Det mest effektiva som kan göras för att skapa en friare och mer lösningsinriktad bostadsmarknad är just att luckra upp regelverket. Därför borde till exempel minimikravet på att en bostad behöver vara minst 16 kvadratmeter tas bort till förmån för att utnyttja varenda centimeter vid bostadsbyggandet. Det är så fler får tillgång till sin första bostad. Ta till exempel Bokompakt här i Lund, bostäder som kombinerar praktiskt med effektivt på 10 pålitliga kvadratmeter. För att citera AF Bostäder: Tänk mindre, bygg mer!

Att kunna bo får aldrig bli en klassfråga. Istället för att låta pappas pengar avgöra vem som kan bo fräscht och centralt borde vi skala ner priset och skala upp tillgängligheten. Idag finns det många regler som krånglar till byggandet av studentbostäder i onödan. Det är saker som att alla bostäder behöver ha tillgång till direkt solljus och rullstolsanpassade badrum, trots att det är fullt rimligt att tänka sig en värld där exakt alla lägenheter inte behöver ha det.

Alla människor har nämligen olika preferenser och behov. När urvalet av bostäder växer finns en chans för studenter att själva välja vad som passar dem, istället för att tvingas betala ockerhyra för första bästa boende. Vissa kommer prioritera direkt solljus och eget kök, andra låg hyra och ett centralt läge. Kapa reglerna och se de nybyggda studentbostäderna spira upp ur marken som blommor. Så löser vi bostadsbristen för studenter på riktigt.

Universitetet ska vara innovationens hem, ta då vara på nytänkande ideér och bygg framtidens hem. Jag har hellre låg hyra och någonstans att bo, än fönster och direkt solljus. Det är dags att spola ner pappas pengar i min platseffektiva toalett och låta bostadsmarknaden utvecklas till sin fulla potential.

Det här är en utbildningspolitisk krönika. Åsikterna som framförs är skribentens egna.