Fortsatt diskussion om stöd till ukrainska studenter vid LU

- in Aktuell, Nyheter

Lunds universitet (LU) har 48 studenter med koppling till Ukraina. Vad för understöd kommer universitet att ge dem?

Richard Stenelo, Externa relationer,
Lunds universitet.
Foto: Anna Johansson.

Ryska arméns invasion av Ukraina under torsdagsmorgonen (24/2) har fått LU att initiera ett arbete om vad för stöd som kan ges ukrainska studenter. Att fastställa antalet studenter med koppling till landet är inte oproblematiskt.

Richard Stenelo, avdelningschef vid sektionen för externa relationer och avdelningen för internationalisering vid LU, berättar att eftersom universitetet inte får registrera medborgarskap kan de inte vara säkra på hur många ukrainska studenter de egentligen har.

I stället utgår universitetet från vilket, så kallat, förutbildningsland studenter har, där 48 studenter uppges ha studerat i Ukraina innan sina studier i Lund – antingen på gymnasial- eller universitetsnivå. För dessa studenter har universitetet skickat ut mejl där de tipsar om organisationer som de kan vända sig till för samtalsstöd: Studenthälsan och Studentprästerna.

Annan form av stöd diskuteras framöver, menar Richard Stenelo:
– Vi håller på att göra en risk- och konsekvensanalys på alla möjliga saker som kan inträffa och där har vi satt upp att det kan bli aktuellt med att vissa ukrainska studenter kommer i ekonomisk nöd. Men det är för tidigt att säga det ännu, om vi kommer erbjuda någonting eller inte.

En form av ekonomiskt stöd som kan bli aktuellt är hardshipstipendier som delades ut till behövande under pandemin. En annan är erbjudandet av ytterligare en termins studier:
– Vi har studenter som ska åka hem till sommaren och beroende på hur situationen utvecklas kan det vara väldigt svårt för dem att ta sig hem, och deras uppehållstillstånd går ut och de kanske behöver läsa en termin till. Så det ska vi titta närmre på, berättar Richard Stenelo.

Oroliga studenters förmåga att fullfölja sina studier är ett ansvar institutionerna har, fortsätter han berätta:
– Vi har fått signaler från någon student att de är väldigt oroliga nu och har svårt att göra sina tentor. Men det tittar institutionerna på individuellt.

Risk- och konsekvensanalysens arbete fortsätter, arbetsgruppen ska mötas igen på onsdag. När analysen är färdigställd vet Richard Stenelo ännu inte, men det är inte bara ukrainska studenter som ingår i kalkylen:
– Vi har även i den tagit upp våra ryska studenter. De kan drabbas av de sanktionerna som ges gentemot ryska banker vilket kan göra det svårt att föra över pengar. Så det handlar ju även om dem.