De kommer leda Lus under nästa läsår

- in Kår, Nyheter, Studentliv
@Lundagård

Under kvällen, idag onsdag, hölls valting för Lunds universitets studentkårer (LUS) presidium. Segrande ur valet gick Alva Söderbäck (MF) och Emmy Svensson (JF).

Efter en kort diskussion, med en omröstning som var tvungen att göras två gånger om orsakat av teknikstrul, har Alva Söderbäck och Emmy Svensson ikväll, onsdag 23 mars, valts för att leda Lunds studentkårers samarbetsorgan Lus under höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

Emmy Svensson nominerades av Lus valberedning. Hon har varit engagerad i Juridiska föreningen (JF) i snart fyra år och sitter i dag som ordförande för densamma. Valberedningen motiverade sin nominering med Emmy Svenssons goda strukturförmåga, pragmatism och erfarenhet av ledarskap. När Emmy Svensson efter sitt anförande fick frågan om vilken förändring hon anser viktigast under det kommande verksamhetsåret var hon bestämd i sitt svar:

– Den som kårerna ser som viktigast.

Emmy Svensson lägger stor betoning på att Lus roll är att representera kårerna. Hon poängterar att hon ser det som viktigt att förvalta det förtroende hon nu har getts.

Alva Söderbäck, ordförande för Medicinska föreningen (MF) och språkrör för Corpus Medicum, var även hon nominerad av Lus valberedning. Valberedningen lyfte i sin motivering att hon har lång och bred erfarenhet av utbildningspolitiska frågor, även utanför kåren. Vidare ansågs hon ha god insyn i Lus verksamhet. Hon framhäver stabilitet som en viktig faktor för arbetet i Lus.

– Studentminnet är kort, vi måste stabilisera organisationen och fortsätta jobba med strategiska planen.

Alva Söderbäcks presentation hålls kort och koncis, men hon konstaterar att oavsett om hon väljs som vice eller ordinarie ordförande så ser hon fram emot de uppgifter hon ges.

Carl-Johan Melin, ordförande för Humanistiska- och teologiska studentkåren (HTS), kom in som motkandidat, men blev inte vald att leda Lus.

Kårerna konstaterade under tinget att samtliga kandidater har ett stort driv för Lus verksamhet. Detta var också något som sittande presidium, Emma Svensson och Elvira Källberg, konstaterade är viktigt för posterna. Emma Svensson, som är nuvarande ordförande för Lus, betonade även vikten av god kommunikation och gott samarbete mellan de som sitter i presidiet.

Valberedningen poängterade att de har valt att nominera Alva Söderbäck och Emmy Svensson som en parkonstellation som de ansåg kommer fungera väl ihop.

Efter en, för kårvärlden, relativt kort diskussion verkade även kårerna hålla med om detta och Alva Söderbäck och Emmy Svensson blev valda till LUS presidium.

Diskussionen kring vem som skulle ta sig an ordförande- respektive vice ordförandeposten mellan Emmy Svensson och Alva Söderbäck resulterade i att vi under nästa läsår kommer se Emmy Svensson på ordförandeposten och Alva Söderbäck som vice ordförande för Lus.

När Lundagård haffade tag i dem direkt efter resultatet tillkännagavs svarade de unisont:

– Det känns jättebra, superkul!