REPLIK: Universitetet både kan och vill driva klimatfrågor

- in Debatt

Även om mycket återstår har Lunds universitet redan i dag ett omfattande fokus på hållbarhetsfrågor. Det skriver Erik Renström och Per Mickwitz, rektor respektive vicerektor för Lunds universitet, i en replik.

Lunds universitet är gammalt och anrikt – men hänger det med när klimatkrisen redan är här?, undrar Gry Loos Fahlvik i en debattartikel i Lundagård nr 3. Hon är inte ensam om att vilja plugga på ett universitet som sätter klimatfrågorna högt på dagordningen. Många anställda och studenter förväntar sig idag att universiteten är drivande i klimatfrågor och själva tar ansvar för sin del i omställningen mot en hållbar värld. Vi vet t.ex. att hållbarhet är en faktor som många blivande internationella studenter rankar högre än vad rektorer i allmänhet tror när de väljer universitet. 

Det som kanske är mest oroväckande med Gry Loos Fahlviks debattartikel är att hon enbart har sett ”ett enda litet online-seminarium” vid Lunds universitet i efterdyningarna av IPCC-rapporterna. När i själva verket kalendariet är fullt av öppna seminarier om hållbarhet och den årliga hållbarhetsveckan är i antågande (med start den 2 maj). Förutom publika aktiviteter under denna vecka genomförs också forskningskonferensen ”Knowledge for Sustainable Development” den 2 maj där en av huvudtalarna är Jim Skea, ordförande för arbetsgrupp III, som skrev den senaste IPCC-rapporten.  Forskare som både varit med och författat IPCC-rapporter och andra klimatforskare pratar så gott som dagligen om klimat i media och i seminarier på universitetet. Detta görs oberoende av när IPCC-rapporterna släpps, men klimatfrågorna får en extra skjuts i samband med dessa rapportsläpp. Lägg därtill att Lunds universitet är med i Klimatramverket för universitet och högskolor vilket innebär att vi åtagit oss att vidta åtgärder för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det finns även en policy, en strategi och omfattande hållbarhetsplan där det bland annat anges att hållbar utveckling ska integreras i utbildning och forskning. För närvarande arbetar vi inom det internationella nätverket LERU för att sprida goda exempel på hur klimatförändringar och hållbar utveckling kan integreras i utbildning. Och tidigare i år var Lunds universitet värd för ett internationellt symposium med temat ”Teaching for Sustainability”. Universitetet utvecklar också korta kurser på grundnivå inom det livslånga lärandet med hållbarhet i fokus. 

Vi har också gjort en klimatkartläggning som ger en helhetsbild av universitetets klimatpåverkande utsläpp. Och vi arbetar med ett hållbart campus. Ännu mer om universitetets hållbarhetsarbete finns på Hållbarhetsforum – hallbarhet.lu.se – som är universitetets nav för frågorna. Alla aktiviteter låter sig inte listas i ett svar som detta. Och i rektorsbloggen har undertecknad kommenterat såväl ICCP-rapporter som andra hållbarhetsfrågor flera gånger. Att det är bråttom med samhällets omställning för att nå Parisavtalets mål råder det ingen tvekan om. 

Vad återstår för universitetet? En hel del! Uppenbarligen behövs mer synlighet för allt det arbete som redan görs. Och det behövs tydlighet hur såväl nya som redan existerande utbildningar adresserar hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar på det –  för ingen ska behöva tvivla, likt Gry Loos Fahlvik, på att Lunds universitet både kan och vill driva klimat- och hållbarhetsfrågor genom utbildning, forskning och samverkan.  

Erik Renström, rektor 

Per Mickwitz, vicerektor med ansvar för hållbarhet

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.