Parentesen helt öppet under Valborg – boende kritiserar beslutet

- in Nyheter

AF Bostäder spärrar inte av Parentesen under Valborg. Beslutet möts av kritik från boendets representantgrupp, som menar att deras kompromissförslag körts över av studentbostadsföretaget.

April 2021 rapporterade Lundagård om AF Bostäders (AFB) beslut om totala avspärrningar för icke-boende på Parentesen under Valborg, då man framhöll en risk för en situation som var ”omöjlig att hantera”. AFB gjorde senare samma månad en helomvändning och avstod helt från avspärrningar.

Tidigare år har AFB beskrivit avspärrningar som en nödvändighet, då vandalism varit ett återkommande problem.

Årets beslut är dock att återigen avstå från avspärrningar. Väktare kommer att rondera området i samma utsträckning som på övriga bostadsområden. Avsaknad av avspärrningar efter en lång period av restriktioner kommer som ett oroande besked för många boende.
– Vi vill inte ha en massa gymnasieelever eller folk från andra städer som kommer hit och vandaliserar, säger Lukas*, som bor på Parentesen och tillhör en grupp som bildades för att företräda hyresgästerna i samtal med AFB.

Gruppens roll som representanter grundar sig i en namnlista som en majoritet av Parentesens hyresgäster skrev under inför Valborg 2021. De protesterade då mot totalbesöksförbudet, men ville fortfarande ha kvar någon form av säkerhetsavspärrningar.

När AFB plötsligt beslutade att inte spärra av alls uppmanade representanterna aktivt övriga boende att undvika fest under valborgshelgen, vilket de menar hade effekt.
Representanterna har i år haft möten med AFB om upplägget för valborgsfirandet 2022. Tre av de deltagande representanterna – Lukas, Tim* och Gabriel Nordqvist, – beskriver att man tillsammans med AFB landade i ett kompromissalternativ:

Fri tillgång till området för medlemmar i Studentlund, samt två-tre inträdesband per boende för utomstående.

Senare konstaterade dock AFB:s företrädare att en enkät skulle skickas ut till samtliga boende på Parentesen, vilken endast innefattade två svarsalternativ:

Inga avspärrningar alls, eller avspärrningar med max två gäster per boende.

Två extremer enligt representanterna, vars förslag exkluderats.
– Å ena sidan har vi anarki-alternativet, det vill vi inte ha! Det andra alternativet tar ingen hänsyn till relationer eller traditioner, säger Gabriel.

Enligt representanterna har AFB även under mötena 2022 förespråkat relativt stränga avspärrningar, motiverat av säkerhetsskäl. De ser därför årets beslut som underligt:
– Det är uppenbarligen inte vår säkerhet som är i deras intresse. Då hade de inte haft öppet nu, menar Lukas.

Henrik Krantz, vd för AF Bostäder.
Foto: Nicklas Rudfell.

Lundagård har talat med Henrik Krantz, VD för AFB.

Hur kommer det sig att AFB väljer att inte ha avspärrningar i år?
Vi gör varje år en bedömning av läget. Förra året bestämde vi oss efter mycket om och men för att inte spärra av. Det gick bra, så vi tänker att vi försöker samma sak igen.

Är det rimligt att jämföra föregående pandemi-år med året ”efter pandemin”?
Det är alltid svårt att på förhand veta exakt hur det blir. Vi hoppas och tror att vi ska få en trevlig helg där de som bor på Parentesen är nöjda efteråt.

Henrik Krantz menar att det finns olika åsikter om avspärrningar på Parentesen, varför AFB utöver kontakten med representanterna skickade ut enkäter.
– Det är väl jättebra att ha den gruppen för att bolla tankar och idéer men de sitter inte på den exakta lösningen. Vi måste göra en helhetsbedömning.

Han anser även att gruppens förslag inte är ett rimligt alternativ till att hålla öppet:
– Man kan inte sanktionera Parentesen som en festplats där man har något slags inträde bara för att man är student.

Representanterna menar däremot att inga invändningar har kommunicerats till dem.
– Det framkom aldrig varför vårt förslag uteslöts. De hänvisade till att ‘de inte hade tid att lägga till det – medan de hade enkät-utkastet uppe på ett word-dokument under mötet, säger Lukas.

Dessutom ser de att diskussionen slutade i samma förklaring som vanligt:
– ”Henrik är inte här, det är han som tar besluten”, citerar Lukas.

Då Henrik Krantz inte själv närvarat vid mötena vill han inte kommentera varför invändningarna inte diskuterats. Han menar dessutom att det fanns utrymme att rösta på representanternas alternativ:
– Vi hade ju ett övrigt-alternativ där man kunde komma med andra förslag. Så visst fanns det möjlighet för det i enkäten.

Detta avser ett slutligen tillagt svarsalternativ, ett tomt fält för ”eget förslag” där man hypotetiskt kunde skriva in representanternas alternativ. Representanterna menar dock att många inte kände till att detta var en möjlighet.

Svarsfördelningen utföll trots detta ganska jämnt – 33% för representanternas förslag, 41% för ”inga avspärrningar” och 25% för “två gäster per boende”.

AFB beslutade utifrån sin helhetsbedömning att hålla helt öppet, trots att en egentlig majoritet tycktes vilja se någon form av avspärrningar.

Det tycks finnas en efterfrågan på ett mellanting mellan stränga avspärrningar och att ha helt öppet. Finns inget möjligt sådant?
Det finns säkert 20–30 olika sätt att göra på, säger Henrik Krantz. Det finns ingen lösning som tillgodoser alla intressen.

Representanterna menar att AFB:s beslut är strategiskt för att rättfärdiga stränga avspärrningar i framtiden, då detta år kan användas som prejudikat inför nästa Valborg. Henrik Krantz menar i sin tur att detta är väldigt spekulativt.
– Jag hoppas och tror att de får det trevligt och att ingen tar skada, säger han.

Om det skulle urarta på Valborg, som många nog förväntar sig – kommer det att påverka er benägenhet att kompromissa om avspärrningarna i framtiden?
– Det är klart att vi tar intryck av vad som händer, konstaterar Henrik Krantz. Men det gick bra förra året och vi hoppas att det går bra den här gången också.

 

*Lukas och Tim heter egentligen något annat.