DEBATT: Stå ihop för Ukraina, borgerliga och marxistiska studentförbund!

- in Debatt

Studentförbund både till höger och vänster sviker ukrainska studenter. Det menar två representanter för Vänsterstudenter Lund.

Den ryska invasionen av Ukraina har inte bara tagit tusentals liv och förstört städer, den har även förstört framtidsutsikterna för unga. Nu är det vår plikt att inte stå vid sidan av. Under mars kallade vi och Vänsterstudenter Malmö därför till ett öppet studentupprop för Ukraina. Bland gröna och vänsterinriktade studentorganisationer var gensvaret snabbt, med en bredd av organisationer från bland annat Allt åt Alla till Gröna studenter. Svar från studentförbunden till höger väntar vi fortfarande på.

Under mötet slog vi fast 3 konkreta solidaritetskrav till stöd för Ukrainas studenter:
1. Avskaffa studieavgifterna för alla ukrainska invånare;
2. Förläng antagningstiden och anpassa reglerna så att de kan börja sina studier redan till hösten;
3. Upprätta ekonomiskt stöd under studierna genom CSN, stipendier eller en särskild studiefond öppen för donationer.

För att visa verklig solidaritet med de unga människor som drabbats av invasionen av Ukraina kräver vi effektiv tillgång till högre utbildning för ukrainska invånare. Genom att göra det kan vi i Sverige stödja dem som flyr nu och ge ett påtagligt bidrag till den framtida återuppbyggnaden av Ukraina.

I vårt gemensamma uttalande slår vi fast att den extrema situationen i Ukraina inte är den enda humanitära katastrofen i världen. Vi fördömer den rasistiska uppdelningen av olika flyktingar och kräver att den solidaritet som det ukrainska folket nu upplever bör utsträckas till alla som flyr.

Till vår besvikelse valde både Gröna studenters och S-studenters centrala styrelser att efter mötet inte delta i uppropet. Som förklaring till varför de inte backar avskaffade studieavgifter för människor på flykt svarade S-studenter att de kommer driva sina krav genom ”RK”, där ”RK” står för regeringskansliet. Att Gröna studenter inte vill sätta press på en socialdemokratisk enparti-regering att stötta flyktingar är fortfarande en gåta. Efter att länge gjort det svårare att söka asyl och genomdrivit rasistiska projekt som REVA kan man tycka att de borde uppvärdera flyktingars rättigheter.

Även trotskistiska Marxistiska studenter vägrade ställa sig bakom och i ett Facebook-inlägg förklarade de varför – uppropet var borgerliga fasoner! Anledningarna var: 1) det skulle innebära samarbete med borgare (som ännu inte dykt upp), 2) att fokuset endast ligger på ukrainska flyktingar och 3) att uppropet saknar en kritik av den svenska imperialismen.

Flera av dessa invändningar diskuterades och resulterade i ändringar av det gemensamma uttalandet. Att Marxistiska studenter valt att inte delta och påverka kraven eller skapa ett eget initiativ menar vi talar mot dem. Målet med uppropet är inte att vara ett perfekt revolutionärt manifest utan att samla studenter i konkret solidaritetshandling mot ett imperialistiskt krig. Att gå från revolutionär teori till praktik borde vara varje marxists ledstjärna, oavsett om den store ledaren Alan Woods uppmanat en till det eller ej.

I stora kriser krävs gemensamt agerande. Det gigantiska hyckleriet kring vem asylrätten gäller och bristen av kritik av NATO:s ständiga upprustning och vapenindustrins jakt på profit behöver belysas. Samtidigt som de perspektiven lyfts behöver vi konkret solidaritetshandling.

Därför uppmanar vi alla studenter till handling. Skriv under studentuppropet, stöd insamlingen av materiel och delta i det skånska solidaritetsarbetet. Eller gör en egen borgerliga eller trotskistiska grej. Det viktigaste är att vi gör det nu.

Matthias Petersson, historiestudent, Vänsterstudenter Lund
Peter Hang,
journaliststudent, Vänsterstudenter Lund

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.