”Ett demokratiskt kosläpp” – SFS håller kongress

- in Kår, Nyheter, Studentliv

På Malmö universitet har Sveriges förenade studentkårer (SFS) sitt första fysiska fullmäktige (FUM) på två år. Lundagård har besökt en helgkonferens där kårernas toppskikt beslutar om den nationella samordningen.

I Malmös universitets byggnad Orkanen samlades helgen den 6–8 maj 187 kårrepresentanter för SFSFUM: Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige. SFS är en samlingsorganisation för studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor och FUM är dess högsta beslutade organ. Studentkårer ansöker om att bli medlemmar i SFS, som i dag representerar 85–90% av Sveriges studenter. 

Vid FUM beslutar medlemskårerna om det grundläggande för SFS verksamhet: budget, styrdokument och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, samt val av presidium och styrelse. Alla svenska studentkårer kan ansöka om att bli medlemmar till SFS, men de beviljas eller avslås vid FUM.

Det var första gången sedan 2019 som SFS har ett fysiskt möte. Under 2020 och 2021 har det skett digitalt, vilket gjort att endast det grundläggande beslutades om.

Ordförande Linn Svärd och, då bilden togs, vice ordförande
Oscar M Wiik var oerhört taggade på att introducera nya
kårmedlemmar till SFSFUM.
Foto: Saber Malmgren

Nuvarande ordförande Linn Svärd och – den till sommaren avgående – vice ordförande Oskar M Wiik betonar betydelsen av det fysiska SFSFUM för studentkårernas fortsatta nationella inflytande.

– Det är nya individer som kommit in som kommer kunna sätta sin prägel på mötet. Så det är viktigt att få till ett öppet klimat, visa att vi är välkomnande, varma, inkluderande; det som SFS alltid ska vara, fysiskt eller ej, säger Linn Svärd.

Leo Nyström, kommunikationsansvarig för SFS, ser samma betydelse av det fysiska mötet. Dessutom vill han under helgen se en levande kårpolitik, vilket inte varit möjligt på samma sätt under pandemin.

– Det kommer vara ett demokratiskt kosläpp, säger Leo Nyström.

Till FUM skickar SFS styrelse och medlemskårerna in propositioner och motioner. Beslutandet om dessa sker under tre sessioner som kallas ”plenum”. I år skickades ett femtiotal motioner in. Av dessa har styrelsen yrkat på att endast bevilja två.

Innan motionerna tas till plenum behöver de sållas genom Åsiktstorget. Åsiktstorget är en session där de inskickade motionerna klistras upp på plakat för att kunna bli påskrivna av kårrepresentanterna. För att en motion ska tas till plenum behöver 40% av fullmäktige stå bakom den.

En av motionerna är att lägga till två ord i framtida verksamhetsplan samt en om att SFS ska verka för ett nationellt system där studenter kan anmäla sig till tentaminor och söka pedagogiskt stöd, båda framlagda av, bland annat, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola.

Ordförande för HTS, Carl-Johan Mellin,
drev flertalet motioner till SFSFUM.
Foto: Saber Malmgren

Carl-Johan Mellin, ordförande för humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet, har deltagit i skrivandet av två motioner. Båda yrkades på att avslås av SFS styrelse.

– Styrelsen har yrkat på att avslå de flesta motioner som kommit upp till SFSFUM. Nu ska vi ta tiden på Åsiktstorget, sondera terrängen ordentligt för att vinna lite mark på det ena eller andra sättet, förklarar Carl-Johan Mellin.

Efter tre dagars konferens kunde SFS välja nytt presidium, välja in tre nya medlemskårer – Mälardalens, Gävles och Sophiahemmets högskolas studentkårer – och bevilja två av Lunds studentkårers motioner.

Carl-Johan Mellin är ändå nöjd trots att en överväldigande majoritet av de motioner HTS medverkat i avslogs även av fullmäktige. Han ser att de väckt en opinion kring som kan fortsätta byggas i framtiden.
– Vi blickar framåt, till nästa SFS.

Tillsammans med Samhällsvetarkårens ordförande Soha Kadhim och utbildningsrådets ordinarie Sanela Lulic kommer Carl-Johan Mellin sitta i SFS styrelse kommande verksamhetsår. Han ser fram emot uppgiften, där han ihop med sina styrelsekollegor kommer arbeta för att verkställa och möjliggöra FUM:s beslut.