DEBATT: 20 år senare – Varför har vi inte fler bostäder?

- in Debatt

Lundastudenters tillgång till bostad har inte prioriterats av AF Bostäder. Bostadsföretaget ska agera enligt studenternas intressen – något det inte gör i dag, menar studenten Johan Ravnborg.

Som student i Lund hör man ofta om bostadskrisen. AF Bostäder (AFB), en studentägd stiftelse, ansvarar för större delen av studentbostäderna motsvarande miljardbelopp i värde. År 2020 lämnade AFB förhandlingarna med Hyresgästföreningen och uppmanade studenter att acceptera hyreshöjningen. Förklaringen var att pengarna skulle gå till framtida bostäder. Som oinsatt datatekniker tycktes detta låta rimligt tills jag djupdök i AFB:s årsredovisningar.

AFB skickar ofta mejl om nybyggen, så det kom som en chock att se att det totala beståndet i princip varit oförändrat de senaste 20 åren. 2000–2020 ser vi endast runt 400 fler bostäder totalt, en ökning av beståndet på endast 7%. Under samma tid ökade antalet heltidsstuderande i Lund med 23%. Lunds kommuns fastighets AB (LKF), ämnad åt hela Lunds befolkning, har i kontrast ökat sitt bestånd med 36%, 9% mer än kommunens befolkningsökning. Både totalt och relativt sin målgrupp har AFB underpresterat.

Beror detta på AFB:s låga hyror? AFB:s senaste bygge Hippocampus tycktes ha väldigt hög hyra. Vid jämförelse med medianhyran i motsvarande nybyggen i Malmö 2020, justerade efter prisskillnaden mellan Lund och Malmö med priser för el och internet i beaktande, så är Hippocampus billigaste bostäder lika dyra eller dyrare för 1–3 rum och kök. Att studentbostäders pris motsvarar vanliga bostäders är märkligt med tanke på skillnaden i ekonomiska förutsättningar. Använder vi AFB:s egna kvadratmeterkostnad för el och internet 2020 ser vi en väldigt hög grundhyra. Salt i såren är att snittytan i bostadsbeståndet har minskat med tiden.

Detta reflekterar en långtgående trend där AFB:s hyreshöjningar är högre än förändringarna i basbeloppet, grunden för CSN lån och -bidrag. AFB:s hyror har ökat med mer än 60% mellan 2000–2020, 30% mer än basbeloppet. Om studiemedlen ska hålla takt krävs konstant politiskt påtryck för ökningar av CSN, något som är ohållbart i längden. Dessutom finns risker för förändringar i andra riktningen, såsom tiodubblingen av CSN-räntan.

Vilka är ansvariga? Den första man ser åt är AFB:s VD Henrik Krantz. Kort efter hyreshöjningen framkom det att han samtidigt var ordförande i Lundadistriktet hos intresseorganisationen Fastighetsägarna. AFB anlitade dessa för att driva rättsprocesser mot de egna hyresgästerna vid höjningen. När jag skriftligt bad om detaljer gällande avtalet fick jag inte raka svar. Vid vidare tillfrågning genom Akademiska föreningen satte sig Henrik Krantz ner med mig och angav att det inte var något nytt, att organisationer som LKF också satt med i Fastighetsägarnas styrelse, och att inga betalningar gjorts än.

När jag såg över AFB:s styrelse blev jag än mer bekymrad. I en studentägd stiftelse, tidigare med uppemot 16 styrelseledamöter, är antalet ledamöter nere på 9. Endast 5 är studenter. Inga poster är dedikerade till boende hos AFB. Problemen med valprocessen av styrelsen kräver en egen artikel, men utan öppenhet från AFB kan informerade val av denna tyckas svår.

Under mina samtal med hyresgäster som motsatte sig den oförhandlade hyreshöjningen växte en bild fram av en studentägd bostadsförmedlare utan meningsfull återkoppling från studenterna däri, med ökande omsättning och priser där överskottet till synes försvinner. AFB är inte vinstdrivande för stiftelsen i sig eller för dess ägare, studenterna, men det verkar sannerligen vinstdrivande för någon. Bristande transparens stärker bilden av en organisation vars representation och kommunikation behöver översyn.

Johan Ravnborg, student vid Lunds universitet

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.