REPLIK: ”Våra hyresgäster definierar vår verksamhet”

- in Debatt

Representanter för AF Bostäders styrelse svarar Johan Ravnborg, och menar att studentbostadsföretaget är förankrat i lundastudenternas intresse.

Artikelförfattaren Johan Ravnborg riktar kritik mot AF Bostäder på en rad olika punkter. När det gäller hyresförhandlingen 2020 har den bemötts både i Lundagård (mars 2021) och Sydsvenskan (juni 2021) och kommer därför inte kommenteras ytterligare.  

Huvudfrågan i debattartikeln är ”Varför har vi inte fler bostäder”. AF Bostäder har från 2011 haft ett expansionsmål motsvarande 100 nya lägenheter per år. Från 2011 fram till dagens datum har vi byggt 1 089 nya lägenheter med bostad åt närmare 1 700 studenter vilket alltså ligger väl i linje med vårt mål. Under samma period har vi rivit 562 lägenheter som byggdes som tillfälliga bostäder på 60-talet och som inte var möjliga att rusta upp. Vi har också avyttrat drygt 300 lägenheter på Vildanden, dels för att dessa lägenheter varit mindre attraktiva för studenter, dels för att förbättra vår balansräkning så vi kan nyproducera i mer campusnära lägen. Vi har för närvarande beslutad nyproduktion med ytterligare 409 lägenheter med plats för 542 studenter och ytterligare 300 lägenheter i projektstadiet. Vi har alltså haft en väldigt hög produktionstakt under många år och vi gör vårt yttersta för att producera ännu fler attraktiva lägenheter till Lunds studenter.

AF Bostäder strävar efter att hålla så låga hyror som möjligt. Som en stiftelse har vi ingen ägare och därför inget krav på vinst eller utdelning. Allt överskott återinvesteras i våra bostäder. I vårt bestånd kan vi erbjuda mycket billiga rum med lite lägre standard och nyproducerade lägenheter med hög standard som är lite dyrare. För att våra hyresgäster skall kunna överblicka sina kostnader strävar vi efter att hyran skall inkludera alla tillägg såsom el, bredband, tvättmedel etc. En nybyggd lägenhet av den standard som efterfrågas av våra hyresgäster kommer dock alltid att vara dyrare än en äldre lägenhet.

AF Bostäder är medlem i Fastighetsägarna sedan 20 år tillbaka. Lika länge har vi varit representerade i Fastighetsägarnas distriktsstyrelse. Samarbetet med övriga fastighetsägare i Lund är viktig del av vår VD:s arbetsuppgifter. Något avtal utöver medlemskapet hos Fastighetsägarna existerar inte. Däremot anlitas Fastighetsägarnas jurister regelbundet i hyresrättsliga frågor. 

AF Bostäders styrelse har som Johan Ravnborg själv konstaterar en studentmajoritet. De flesta av dessa studentrepresentanter bor eller har bott hos AF Bostäder. Vi kommer dock aldrig lägga oss i var enskilda ledamöter väljer att bo. Tillsättningen av styrelseledamöter ligger dessutom utanför AF Bostäders kontroll.

Våra hyresgäster definierar hela vår verksamhet. Vi har under många år varit det studentbostadsföretag i Sverige som totalt sett har haft mest nöjda hyresgäster. Vi jobbar oavbrutet vidare med ständiga förbättringar för att våra hyresgäster skall trivas. 

Även om Johan Ravnborg inte bor hos oss är det naturligtvis tråkigt att han är missnöjd. Vi kan självklart alltid bli bättre och vi välkomnar alltid synpunkter på vår verksamhet. 

Pehr Andersson och Eva Leire, AF Bostäders styrelse

Det här är en replik på en debattartikel från Johan Ravnborg. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktioner för repliker och debattartiklar finnes här