SLUTREPLIK: Transparens är nyckeln till bra studentboenden

- in Debatt

I sin slutreplik svarar studenten Johan Ravnborg på AF Bostäders replik*. Han menar att stiftelsen behöver en högre transparens och mer studentinflytande för att möta studenters bostadsbehov.

Det är glädjande att styrelsen i AF Bostäder (AFB) engagerar sig med frågorna som ställdes. Insyn i planerandet är givande, och statistik alltid uppskattad. Med det sagt kvarstår de faktiska frågorna obesvarade, framförallt jämförelser med officiell statistik och andra lokala organisationer. 

I artikeln nämner styrelsen ett expansionsmål på 100 bostäder per år. 2000-2020 har totala beståndet i snitt ökat med mindre än 20 bostäder per år. Denna siffra är låg både totalt och i relation till AFB:s bestånd. Hur kommer det sig? Givetvis sker avyttringar och rivningar, liksom i organisationer som LKF. Så hur har dessa har ökat beståndet på 36% jämfört med AFBs 7% under samma tidsperiod? Vad har hyreshöjningarna gått till? Om förklaringar finns välkomnas dessa. 

Diskussionen om studenters levnadsvillkor lyser med sin frånvaro. När utbyggnaden inte håller takt med studentbefolkningen får vi ökända historier som när nyantagna studenter i Lund behövde tälta. De långsiktiga trenderna i hyresutveckling gentemot basbeloppet bemöts inte heller. Slutligen presenteras inget tydligt svar gällande hyresläget i AFB:s nybyggen såsom Hippocampus, och jämförelsen mellan dess hyror för 1-3 rum och kök. Hur kan hyran i de billigaste nybyggena vara lika hög eller högre än medianhyran i motsvarande nybyggen som ej är riktade tills studenter? Styrelsen hänvisar till el, internet och tvättmedel. Stora utgifter såsom värme, el och internet är redan tagna i beaktande, så tvättmedel och andra eventuella tillägg kan inte vara billiga. Än en gång välkomnas ordentlig redogörelse och jämförelse om sådan finns. 

Den unika organisationsstrukturen där studenter väljer och representeras i styrelsen är just vad som gör det viktigt med en större granskning och diskurs kring stiftelsens agerande. Detta i sin tur kräver öppenhet och aktiv kommunikation mellan AFB och de som väljer styrelsen, studenterna. Att styrelsen minskat och har en studentrepresentation på en knapp majoritet, utan hyresgästrepresentation, kan tyckas svår att försvara. Styrelsen ansvarar för sina stadgar, och kan där lätt göra sådana tillägg. 

Mina år som hyresgäst hos AFB var en av de viktigaste delarna av mitt studentliv. Studentkorridorer, som AFB inte längre bygger, var en samlingsplats för att skapa vänner och föranledde mycket engagemang i nationer, kårer och andra studentsammanhang. Jag hoppas att nya studenter i Lund kan få samma upplevelser, någonstans de kan bo, och en hyra de kan ha råd med. 

Styrelsens engagemang välkomnas, men ett aktivt arbete behövs för större hänsyn och meningsfull återkoppling gentemot studenterna och deras behov.

Johan Ravnborg, student vid Lunds universitet.

*AF Bostäders styrelses svar publicerades först i Lundagård nr. 4 2022. 

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.