Nej tack till studiemedelspopulism

Är studenter verkligen ekonomiskt utsatta? Eller är höjt CSN bara rent valfläsk? Det är dags att politiker slutar använda studiemedel för att fjäska för studenter anser Lundagårds utbildningspolitiske krönikör Staffan Samuelsson.

Högskolefrågor fick som bekant ingen uppmärksamhet i det nyss avgjorda valet. Förutom vid ett tillfälle. Då Anna Ekström ljög om att Socialdemokraterna hade sett till att CSN skulle höjas med 1 000 kr. I själva verket handlade det om en vanlig inflationsjustering.

Oavsett lögn eller inte är det här uttryck för något som ständigt är på tapeten. Och det är att studiemedlet alltid ska höjas. Något som främst kommer från Ekströms sida av politiken. Men även från studentorganisationer, häromdagen skrev företrädare för Uppsala studentkår att de tyckte att studiemedlet borde höjas. 

Spännande nog verkar denna vilja till höjda studiemedel bygga på en konstig uppfattning att studenter är en utsatt grupp. Dessa fattiga stackare med sina MacBooks, utbytesterminer och välmående bakgrunder. Kan vi inte ge dem lite mer pengar? Säger arbetarepartiet och deras studentfackliga vänner.

Studenter är en av samhällets mest priviligierade grupper. Särskilt socialt. Det finns ingen annan grupp i samhället som åtnjuter samma sociala status som studenter. Tyvärr på bekostnad av de yrkesgrupper som använder sig av praktiska kunskaper i stället för teoretiska. I sitt stundande vuxenliv kommer studenter dessutom ha en hög inkomst och tillhöra de mer välbärgade. En person med högskoleutbildning har i genomsnitt 22 procent högre lön än en person med ”enbart” gymnasial utbildning. 

Studiemedelspopulismen är en politik där skattemedel pumpas in i framtida höginkomsttagares plånböcker. Förmodligen handlar den om att man vill göra sin nya väljargrupp, högutbildade storstadsbor som tar sig fram med cykel, nöjda. De pengar som höjda studiemedel utgörs av skulle kunna användas på mycket bättre sätt. Exempelvis kan de finansiera sänkt koldioxidskatt, så att bensinpriserna blir lägre för bilburna småbarnsfamiljer. Det hade varit rättvisa på riktigt.

Just nu får vi studenter 11 000 kr i månaden, det räcker gott och väl. Vill man ha mer pengar kan man förslagsvis ta ett extrajobb. 

I slutändan säger den här vurmen för studenter och studiemedel något om Sveriges samlade vänster. De prioriterar hellre de som arbetar med pennan än de som arbetar med hammaren. Kanske är också det huvudanledningen till att de förlorade årets val?