Så mycket kostade karnevalen för LU

- in Aktuell, Ekonomi, Lundakarnevalen 2022

Utlånade lokaler under Lundakarnevalen innebar ett stort inkomstbortfall för universitetet. Bakom stödet ligger en lång tradition och en ambition om medial uppmärksamhet.

Lunds universitet har en lång tradition av att sponsra Lundakarnevalen genom att kostnadsfritt låna ut lokaler för evenemanget. När karnevalen efter fyra år återigen intog Lundagård under tre dagar i slutet på maj kunde lokaler som Universitetshuset, Paleastra och Eden användas utan någon hyreskostnad.

För universitetet innebar den icke-betalande hyresgästen förlorade hyresintäkter då lokalerna inte kunde hyras ut till någon annan. De förlorade intäkterna uppgick till 220 000 kronor.

Dessutom krävdes förstärkt bevakning av lokalerna under de tre dagarna vilket kostade universitetet ytterligare 64 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden för universitetets stöd till karnevalen uppgick till 284 000 kronor.

Universitetet känner en delaktighet, glädje och stolthet över detta evenemang.

Tim Ekberg, planeringschef vid universitetsledningens stab, menar att kostnaderna på 284 000 kronor var de enda kostnaderna universitet hade för karnevalen. Han framhåller även att universitetets stöttning av Lundakarnevalen är en tradition lika gammal som karnevalen, och något universitetet gärna deltar i.

– Att universitetet stöttar karnevalen har en lång tradition och går tillbaka till karnevalens födelse. Universitetet känner en delaktighet, glädje och stolthet över detta evenemang.

Sett från universitetsledningens ögon är karnevalen inte bara ett viktigt evenemang för studenterna.

– Det är både en studiesocial verksamhet som betyder mycket för involverade studenter, men också ett bra sätt för universitetet att marknadsföra sig.

– Karnevalen ökar universitetets mediala exponering och gynnar vår attraktionskraft. Så den samlade bedömningen är att det är värt det.