Du är aldrig ensam

- in Ledare

Utbildningssystemet är bara riggat emot dig, skriver Lundagårds chefredaktör Viktor Wallén i ledartexten för Lundagård #6 2022 "Utanför ramarna".

Jag är enligt kårspråk en ”torris”. Det är för att jag kommer från de ”torra” fakulteterna, där humaniora, samhällsvetenskap och juridik räknas in. De ”blöta” är naturvetenskaperna, medicin och teknologi. 

Vad som kännetecknar oss torrisar är självstudier. Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får studenter på de torra fakulteterna sex till åtta timmar lärarledd tid per vecka. Blötisarna får femton. 

Som torris är det lätt att bli avundsjuk, men håll i hatten och spana utanför statsgränserna: Sverige har minst lärarledd tid i hela Europa. Vi snittar elva timmar per vecka, enligt Eurostudents mätning från 2021. I Frankrike får de 21. 

Ett sätt att se det är som ett bevis för den svenska studentens självständighet och driv. Historiskt flyttar vi hemifrån tidigare än i andra länder, är benägna att gifta oss senare och tar andra yrken än våra föräldrar. Självstudier är således den svenska studiemodellen.

Ett annat sätt att se det är att den svenska studenten är ensammast i Europa.

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) skriver årligen om att studenters psykiska ohälsa ökar. Ångest, oro och stress är de återkommande åkommorna, något som ökade extra mycket under pandemin.

Självstudierna skadar studenterna. Att anslagen från staten inte räcker till ger ett ekonomiskt incitament till självstudierna bevarande. Det är ett problem som kommer leda till fler utbrända student­er och ett samhälleligt kompetenstapp när studenter inte har orken lära sig.

Du är inte ensam i din stress. Du är inte dum eller dålig. Det är bara systemet som är emot dig. 

Att vara utanför normen är grundidén till detta nummer av Lund­agård. Att bära ett intresse utanför det vanliga, upplevelsen av att ha en sexuell praktik som sällan diskuteras eller att vara ensam i ett torn på AF-borgen. Vi tar vårt sedvanliga ­breda grepp kring ämnet för att inkludera allt från nystartade ”nationer” till parapsykologi. 

Att belysa det som sticker ut är viktigt för att få perspektiv och förståelse. Vad du sedan tycker om det, kan du ta ställning till efter att du har läst tidningen. 

Men när det gäller självstudierna står studenter i Sverige ensamma i Europa. Och vi är värda mer än så.