Evolutionsforskning hyllas med Nobelpriset i medicin

- in Forskning, Nyheter

Nobelpriset i medicin eller fysiologi för 2022 tilldelades i dag den folkkära svenska evolutionsforskaren Svante Pääbo. Ursprungligen från Stockholm är Pääbo numera aktiv som direktör för avdelningen för evolutionär genetik vid forskningsinstitutet Max-Planck vid tyska Leipzig.

Han tilldelas priset för ”upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution”, forskningen som präglat hela hans karriär. Pääbos forskning handlar om att kartlägga människans DNA, för att få en större förståelse för när och hur just homo sapiens har utvecklats från andra hominider, alltså andra människoliknande apor. 

Ett exempel på sådan forskning är när han under 2010 kartlade stora delar av arvsmassan från Neandertalare, för att upptäcka att nutida människor delar några procents DNA med Neandertalarsläktet, vilket han skrivit mer om i boken “Neandertalmänniskan – på jakt efter försvunna gener” från 2014. Pääbo är långt i från ett okänt namn i folkhemmet, där han både figurerat i dokumentärer, sommarpratat och varit med i Söndagsintervjun i Sveriges Radio P1.