200 miljoner till 52 forskningsprojekt vid LU

- in Nyheter

Forskare vid Lunds universitet får 200 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna går bland annat till forskning om fågelvingar och vulkaners påverkan på miljön.

Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär, har fattat beslut om bidrag för forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik. Forskare vid Lunds universitet får ta del av närmare 200 miljoner kronor, som fördelas över 52 projekt och fyra år, från 2022 till 2026. 

Forskningsmedlen är uppdelade i två kategorier: projekt- och etableringsbidrag. Syftet med det förstnämnda är att ge forskare friheten att formulera en egen forskningsidé samt att definiera forskningsprojektet och dess metod. Etableringsbidraget är riktat till unga forskare för att de ska kunna etablera sig och sin forskning i Sverige. Det är vanligt att forskningsmedel från båda bidrag bland annat går till att anställa doktorander till forskningsprojekten med godkända anslag. 

De bidrag som getts till forskarna vid Lunds universitet omfattar många ämnen, från vulkaners påverkan på klimatet, hur Vintergatans bildats, till uppkomsten av flercelliga organismer samt detaljerade studier om fågelvingar och fågelmigration.