Höstöverskott för LU:s budget – men vintervändning väntar

- in Nyheter

När coronapandemin avlöstes av nya kriser i form av kraftig inflation och krig i Europa påverkades även Lunds universitets ekonomi. Ett glädjande delårsresultat spås bli ett dystert helårsresultat.

I sin senaste delårsrapport redovisar Lunds universitet ett överskott som uppgår till 192 miljoner kronor. Vilket kan ses i ljuset av det budgeterade överskottet som förväntades uppgå till 19 miljoner kronor.

Det upplyftande resultatet i delårsrapporten förväntas dock ändå leda till ett underskott om 5 miljoner kronor för helåret 2022, trots att universitetets budget visade ett överskott på 19 miljoner kronor. Bakom det försämrade förväntade resultatet ligger både upplösta och pågående kriser.

Rapporten anger delvis inflationen som ansvarig för de ökade driftkostnader som var 59 miljoner kronor högre än budgeterat. I helårsprognosen varslas om att bara de ökade el och bränslepriserna väntas öka universitetets kostnader med cirka 45 miljoner kronor under hela året 2022.

Dessutom var driftskostnaderna 161 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Universitetet menar att pandemin som påverkat verksamheten under de senaste åren har skapat ett uppdämt behov som nu resulterar i ökade kostnader.

Att coronapandemin inte längre begränsar universitetets verksamhet och studenters resmöjligheter har även givit effekt för universitetets intäkter. Bland annat har antalet avgiftsstudenter ökat igen efter pandemin vilket gav intäkter på 16 miljoner kronor mer än budgeterat.

Mer pengar har även kommit in då de externa bidragen ökat med 46 miljoner kronor jämfört med i fjol till cirka 2,2 miljarder kronor. Bland de största bidragsgivarna finns Vetenskapsrådet och EU.