Studielån tagna innan och efter 1 januari 2022 kan slås ihop

- in Nyheter

Efter 1 januari 2022 förändrades studielånet. Det gör att lån innan och efter 2022 kategoriseras som två olika.
För att betala mindre i månaden kan de slås ihop till ett, men sista dagen att göra det är idag (30/11).

CSN:s hemsida kan du ansöka om att slå ihop flera studielån till ett. Det innebär att om du har tagit CSN-lån för fler terminer än de under 2022 än en kan du slå ihop dem till en gemensam återbetalningskostnad för att få en lägre månadskostnad.

Under 2022 beslutade riksdagen om ett nytt studielån, vilket också trädde i kraft. Beslutet förändrade hur länge man har rätt till studiemedel, hur länge man kan betala tillbaka det och vid vilken ålder det avskrivs.

I ett exempel visar CSN att en person som tog studiemedel hösten 2021 och våren 2022 kan betala uppemot 15 750 kronor under 2023 om han betalar lånen separat. Om han istället slår ihop lånen kan årskostnaden för 2023 vara så låg som 7 875 kronor.

CSN kan inte självmant slå ihop lånen då det saknas lagstöd för de att göra det. Räntan för lånet bestäms på årsbasis, precis som tidigare.

I år ligger studielånsräntan på 0 procent. År 2023 beräknar CSN att den kommer höjas till 0,14 procent.

Enligt Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN, riktar sig tjänsten främst mot de som börjar återbetala lånet år 2023. I ett sms till Lundagård skriver han att de som börjar återbetala år 2024 kommer kunna ansöka nästa år.*

*Artikeln har uppdaterats med följande tillägg.

Hur studielånet förändrats under 2022:

+

Åldersgräns för hur länge du har rätt till studiemedel (bidrag och lån): 
Innan 2022: Till och med året du fyller 60.
Från 1 januari 2022: Till och med året du fyller 56.

Hur länge man ska återbetala studielånet:
Innan 2022: Som längst 25 år eller den kortare tid som återstår till slutet av året då du fyller 64 år.
Från 1 januari 2022: Som längst 25 år eller den kortare tid som återstår till det år du fyller 60 år.

Vid denna ålder skrivs lånet av:
Innan 2022: I början av året du fyller 71 år.
Från 1 januari 2022: I början av året du fyller 67 år.

Källa: CSN