AF Bostäder höjer hyrorna med 2% nästa år

- in Nyheter

Inflation och kraftigt stigande kostnader till trots får AF Bostäders hyresgäster endast en hyresökning på cirka 2% nästa år. Dock kan omvärldsläget leda till en högre hyresökning år 2024.

Henrik Krantz, vd för AF Bostäder.
Foto: Nicklas Rudfell.

I ett pressmeddelande skriver bostadsföretaget att den nya hyran ”möjliggjorts genom tillfälliga omprioriteringar i den löpande verksamheten.”

Omprioriteringarna inkluderar en översyn av kostnaderna för skötsel av gemensamma utrymmen och utemiljö samt en temporär minskning av underhåll.

– Som alltid är det vår ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt. Trots den rådande situationen, där vi drabbas av kostnader som inte längre står i relation till våra intäkter, har vi sett till att våra hyresgäster även nästa år får en hyresavi i linje med tidigare år, säger VD:n Henrik Krantz i pressmeddelandet.

Även Hyresgästföreningen region södra Skåne är nöjda med beslutet.

– Med tanke på de ökade kostnaderna och inflationen så är vi nöjda med de 2% som hyran höjs med, säger Christian Lundberg vid Hyresgästföreningen.

AF Bostäder flaggar för en rejäl hyreshöjning år 2024. Då förväntas kommande års kostnadsökningar slå till.

Artikeln har uppdaterats.