Trettioårig student kan ha blivit åldersdiskriminerad

- in Nyheter, Utbildning

En lärare vid Lunds universitet ska ha ifrågasatt om det är lämpligt om trettioåringen går utbildningen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer nu utreda ärendet.

I en tidigare artikel i Lundagård framgick det att Lunds universitet brustit i sitt arbete mot diskriminering, något som framkommit efter att DO gjort en tillsyn vid lärosätet.

Nu uppger P4 Malmöhus att en trettioårig lundastudent kan ha blivit åldersdiskriminerad av sin universitetslärare, något som DO kommer att utreda.

Läraren ska vid upprepade tillfällen ha ifrågasatt om det är lämpligt att som trettioåring studera en viss utbildning. Samma lärare ska även ha föreslagit att en övre åldersgräns borde införas på utbildningen, samt ifrågasatt om trettioåringen kommer kunna försörja sig när denne kommer ut i arbetslivet.

Lunds universitet har, tillsammans med 17 andra lärosäten, tidigare fått kritik från DO för att ha misslyckats med att göra representativa undersökningar av vilka risker som finns för att någon diskrimineras i bland annat undervisningen.