Risk för strömavbrott på LU

- in Nyheter, Utbildning

Kortare strömavbrott kan drabba Lunds universitet (LU) någon gång mellan den 9–18 december. Anledningen är den svenska elbristen.

Stäng av utrustningen, minimera forcerad ventilation och värm eller kyl inte upp lokaler i onödan. Det är några av råden som LU ger till sin verksamhet på universitetets medarbetarwebb. Detta efter att energibolaget Kraftringen uppmanar till att spara el.

Annars finns risken att LU:s el kommer att stängas ner under kortare perioder mellan den 9–18 december. Detta som en konsekvens av en eventuell effektbrist uppmätt av Svenska kraftnät, som förvaltar balansen mellan elproduktion och elförbrukning.

LU anses inte vara en ”samhällsviktig elanvändare” av Svenska kraftnät. Istället prioriteras bland annat sjukhus, polis, teleoperatörer och IT-leverantörer. Denna sorts balansering och prioritering kallas ”Styrel”.

För att motverka dessa kortare strömavbrott har rektor Erik Renström fattat ett beslut om att var fakultetsledning och verksamhetsansvarig ska se över energi- och elförbrukning för att se till hur den kan minskas eller ske på bästa sätt. Skyddsvärd utrustning – exempelvis djurhus och kylanläggningar – ska inte drabbas negativt.

Rektorsbeslutet i punktform

+

För alla verksamheter gäller:

  • Forskningsanläggningar och laborativ verksamhet ska kraftfullt minska sin energiförbrukning och elanvändning, exempelvis genom att stänga av utrustning, minimera forcerad ventilation och minska energiförbrukning i form av uppvärmning och/eller fjärrkyla av lokaler där så är möjligt. MAX IV-laboratoriet ska stänga ner sina acceleratorer, lagringsringar och strålrör.
  • Verksamheter och hus utan laborativa verksamheter ska även minska sin elkonsumtion.
  • Undervisningen ska om möjligt fortsätta och inte utsättas för negativ påverkan i större utsträckning än nödvändigt.

Källa: Medarbetarwebben på Lunds universitet

MAX IV, ESS och Science Village i september 2017.
Foto: Lunds universitet

Svenska kraftnät varnar när risken för effektbrist är extra hög. Då kommer en uppmaning till allmänheten att minska elförbrukningen, vilket ska förhindra att elen stängs av.

Om strömavbrott sker ska de medarbetare som inte har en uppgifter under avbrottet lämna arbetsplatsen och bege sig hem. Detta då det är okänt hur länge ett eventuellt strömavbrott kommer att pågå.

Max IV är en av de verksamheter vid LU som påverkas mest vid strömavbrott. Marjolein Thunnissen är laboratoriets samordnare vid kriser, och ser allvarligt på eventuell effektbrist.

– Om varningen kommer finns risken att maskiner och instrument inte fungerar. Då kan vi inte göra experiment, säger hon till Lundagård.