LTH lyxar lagom – men mest

- in Ekonomi

Middagar, evenemang och vinmingel i Almedalen. Lundagård har tagit del av Lunds universitets (LU) utgifter för så kallad ”representation” för perioden 2019–2022. Men vilken fakultet spenderar mest?

Budgetposten ”representation” ska finansiera olika aktiviteter, såsom evenemang eller middagar för personal anordnade av universitetet för att främja verksamheten. Representationsbudgeten är indelad i extern och intern. Under de senaste fyra åren har utgifterna för representation vid LU sammanlagt uppgått till nästan fyra och en halv miljoner kronor. 

Filip Bengtsson, ekonomidirektör vid Lunds universitet, lyfter ett exempel för att förklara vad extern representation kan innebära. 

– Det kan till exempel vara när man bjuder in en superhäftig professor från ett coolt amerikanskt universitet och skapar ett evenemang kring det. 

Ytterligare exempel på extern representation är Lunds universitets närvaro under Almedalsveckan i Visby, där bland annat mat och alkohol till gäster köps in. Under Almedalsveckan år 2022 inhandlade universitetet alkohol till ett värde av 8 800 kronor. 

Kategorin Intern representation läggs på aktiviteter för universitetets personal, som exempelvis julmiddagar. I de kvitton som Lundagåd begärt ut finns flera exempel på detta, med bland annat en middag för 19 anställda på restaurang Gamla Franska i Lunds saluhall, med ”öppen mat” för 400 kronor per person samt vin och kaffe.

”Representation” har dock sina gränser. I föreskrifterna från universitetet står det bland annat att den externa representationen inte får vara ”lyxbetonad”, och att all representation ska ”utövas återhållsamt”. Vad ”lyxbetonad” innebär är tydligt för personalen menar Filip Bengtsson.  

– De flesta har förståelse för det, sen har vi också en lathund och håller i utbildningar. Där berättar vi bland annat att det inte är lyxbetonat att ta en dagens lunch, men att ta en trerätters med alkohol till lunch däremot är det. 

Året med flest middagar, fester och andra arrangemang mellan 2019–2022 är år 2019, då representationsutgifterna för hela universitetet sammanlagt var 1 786 275 kronor. Därefter avtog kostnaderna kraftigt under 2020 och 2021, men verkar åter öka under 2022. Detta är möjligtvis en effekt av pandemin som kraftigt försvårade större arrangemang.

De tre fakulteter som spenderat mest pengar utifrån 2019–2022 års representationsutgifter är: Lunds tekniska högskola (LTH), Medicinska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten.

På frågan om varför det ser ut på detta viset, ställer Filip Bengtsson en retorisk motfråga.

– Men vem är det som är störst på vårt universitet? 

Sett till budget är det Medicinska fakulteten, följd av LTH och Naturvetenskapliga fakulteten som är störst på LU. Medicinska fakulteten hade år 2021 totala verksamhetskostnader på 2,8 miljarder kronor och LTH på 2,1 miljarder kronor. Mellan åren 2019–2022 är det också dessa fakulteter som har spenderat mest pengar på representation. Trots att Medicin är större är det ändå LTH som har störst utgifter för den externa representationen under perioden – Medicinska fakulteten satsar i stället stort på det interna. 

År 2021 uppgick LTH:s totala representation till 143 880 kr, vilket   var den största summan av alla universitetets fakultet representationsutgifter – till och med större än Medicinska fakultetens. 

När Lundagård når Karolina Isaksson, ekonomichef vid LTH, skriver hon i ett mejl:

”Generellt kan jag säga att ju större organisation med fler anställda desto högre kommer kostnaderna att vara och att en omfattande forskningsverksamhet, som LTH:s, också innebär högre kostnader för representation”.