DEBATT: Ställ statsministern mot väggen ikväll!

- in Debatt

Studenter står inför en stor ekonomisk sårbarhet, skriver Elfva Barrio, vice förbundsordförande för S-studenter. Hon menar att detta, och mycket mer, behöver Ulf Kristersson ställas till svars för ikväll på Studentafton.

Den moderatledda regeringens första 100 dagar vid rodret för svensk politik har minst sagt varit turbulenta. Att säga en sak före valet och en sak efter valet har blivit borgerlighetens modusoperandi. Men bortom tjuvfiske, saboterade militära processer och brutna vallöften behövs en djupdykande analys av hur den borgerliga politiken – eller kanske snarare dess avsaknad av konkreta förslag – påverkar olika grupper i samhället. När Ulf Kristersson på onsdag besöker Studentafton i Lund skulle det vara passande att han tar tillfället i akt för att förklara hur han tänker tackla det faktumet att det råder ekonomisk nöd bland Sveriges studenter. 

För att skapa oss en helhetsbild av situationen behöver regeringens politik förstås utifrån hur den påverkar svenskars vardag. Under torsdagen välkomnades tusentals nya studenter på Hälsningsgillet i Lund. Skånes universitet och högskolor kryllar av nyinflyttade unga som ska ta sina första steg in i vuxenlivet. Steg som i lågkonjunkturens tid präglas av stor ekonomisk sårbarhet. 

I det ekonomiska läget som landet befinner sig i väljer regeringen att acceptera sänkt skatt för de som redan har det bra. Samtidigt höjs skatten för lägre inkomstgrupper. I en tid då försvaret ska rustas är det inte läge att göra tjocka plånböcker tjockare. Framför allt är det inte läge att göra det svårare för de som redan har det svårt. Inte nog med detta, utan på regional nivå väljer Carl-Johan Sonesson (M) att elda på inflationen genom att chockhöja kollektivtrafiksavgifterna. Stigande matpriser, höga elräkningar och en trasig bostadsmarknad är några av de utmaningar som den svenska ungdomen står inför. Det är därav tydligt att Ulf Kristerssons krishantering är bristfällig. 

Trots återkommande larm om bostadsbrist – både Malmö och Lund är rödlistade i Sveriges förenade studentkårers (SFS) årliga studentbostadsrapport – tas det statliga investeringsstödet bort. Avskaffandet kommer innebära sämre förutsättningar för studentbostadsbristen att byggas bort. Höga hyror och en otillgänglig bostadsmarknad leder i bästa fall till en ansträngd situation för studenter, i värsta fall till att unga vuxna inte kan börja studera.

Resultatet av den borgerliga politiken är ett slags naturtillstånd där individen lämnas åt sitt eget öde. För att möta utmaningarna krävs en offensiv ekonomisk politik där stöd riktas åt rätt håll. Slopade stadsbidrag, höjda skatter och bristfällig krishantering riskerar att fortsätta cementera ett redan trasigt Sverige. 

Situationen för studenter och konsekvenserna av detta kan vara förödande för svensk arbetsmarknad. Kompetensbristen är trots allt redan ett faktum. Ett läge där individer helt enkelt inte har råd att utbilda sig till, säg, sjuksköterskor är långt ifrån önskvärt. Om regeringen fortsätter försumma studenterna kommer det knappt ens finnas industriella ekonomer i Danderyd som Moderaterna kan sänka skatten för.

Tryggheten sägs vara regeringens främsta prioritet. När statsministern nu besöker Lund bör han svara på om trygghetsskapandet även gäller för Sveriges studenter. 

Elfva Barrio, vice förbundsordförande S-studenter