Expertens råd: Det gör du om vargen kommer till campus

- in Nyheter

Förra veckan blev en kvinna jagad av två vargar på Söderåsen i norra Skåne. Hur rädd bör man vara som student för att en varg skulle ta sig till Lund?

SVT Nyheter rapporterade om en kvinna som plötsligt stötte på två vargar på Söderåsens nationalpark i norra Skåne när hon var ute på promenad med sina hundar. Till SVT berättar hon hur vargarna sedan kom springandes i full galopp mot dem.

Lundagård har pratat med Olof Liberg, vargforskare och docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, om incidenten med vargarna. Han menar att man inte behöver vara orolig för att vargen ska attackera, och att det oftast är hundar som får vargarna att bete sig närgånget och aggressivt.

– Skälet till att vargarna blev närgångna i den här incidenten var att hon hade just hundar med sig. Vargar och hundar uppfattar varandra som samma art, och i det här fallet såg vargparet hundarna som inkräktare på reviret och reagerar på det, säger Olof Liberg

Om man möter en varg ska man se till att synas och höras, och dra fokus från eventuella hundar till sig själv, fortsätter Olof Liberg.

– Man ska göra sig påmind och backa. Har man hundar med sig ska man få vargarna att förstå att det är en människa där också. Vifta ordentligt med armarna, och har man någon stor pinne eller en sten kan man kasta den mot vargarna för att avskräcka dem.

Risken att träffa på varg finns överallt, i vissa fall även inne i städer. Olof Liberg menar att man kan möta varg också i, eller i närheten av, Lund.

– Ja, det kan man. Man kan stöta på varg varsomhelst i skogen. Häromåret hade vi varg nere i hamnen i Helsingborg. Särskilt ungvargar som lämnat sina föräldrar och letar revir kan irra in sig i städer. När en varg på jakt efter nytt revir ser bebyggelse i utkanten av städer tänker de att de snabbt ska komma förbi husen, och då kan de hamna längre in i stadskärnor.

Bör man vara orolig för att stöta på varg när man läser sådana här nyheter?

– Nej, det behöver man inte vara. Vi har inte haft en enda allvarlig incident mellan människa och varg i modern tid i Sverige, trots att beståndet vuxit sig betydligt större. Situationen är sällan fullt så hotfull som den verkar, eftersom det i allmänhet är hundarna som vargen fokuserar på. Risken att en varg attackerar är inte noll, men den är minimal.