I omvärldens grepp

- in Ledare

Temat för Lundagårds senaste nummer kändes fullständigt självklart, skriver redaktör Theo Vareman i ledaren från Lundagård nummer 2 2023.

När vi sätter ihop den här tidningen har det bara gått lite mer än ett år sedan kriget i Ukraina började. Då, den 24 februari 2022, var vi också i full fart med att göra tidning när krigsutbrottet rapporterades på radion. Texter fick göras om eller vägas mot den nya situationen bara dagar innan tidningen gick till tryckeriet och jag och mina kollegor kastade oss ut på stan för att prata med ukrainare bosatta i Lund.

Nu sitter vi här, ett år senare, och gör tidning igen. Kriget rasar fortfarande, som om ingenting förändrats. Och samtidigt har allt gjort just det. Ekonomisk kris, Nato-debatt, en till synes ensidig kärleksrelation till den turkiska regimen… och just det, det har ju varit både val och regeringsskifte också!

Invasionen av Ukraina, och alla de följder den fått, har en gång för alla visat hur intimt förbundna vi är med vår omvärld. Hur det som händer på en till synes avlägsen plats får direkta konsekvenser för oss som bor här, i en akademisk bondby på det skånska inlandet.

För universiteten har ”internationalisering” länge varit ett ledord (hur länge kan ni läsa på sidan 10-11 i papperstidningen). Genom att göra hela världen till sitt upptagningsområde är tanken att de allra bästa akademikerna ska rekryteras. Samtidigt har det funnits en avsaknad av nyansering i denna diskussion. Vem och vad trängs ut när konkurrensen blir global? Det är en fråga som lätt kan avfärdas som protektionistisk – men det gör den inte mindre relevant.

Att leva i en så globaliserad miljö som Lund ändå är ställer också vissa krav på oss. När nyheten om det fruktansvärda jordskalvet i Turkiet och Syrien kom, drabbade det inte bara människor långt borta – det fick direkta konsekvenser för människor som bor här, i Lund och Skåne, med släkt och vänner på plats mitt i förödelsen.

Med allt detta i åtanke kändes temat för det här numret, ”Lund och världen”, självklart. Lund är inte någon isolerad plats, och har heller aldrig varit det.

Utan att tråka ut läsaren med detaljer ska det också sägas att förutsättningarna för detta nummer har varit långt ifrån ­perfekta. Därför gläder det mig extra mycket att kunna säga att vi även denna gång kommer ­erbjuda riktigt bra artiklar. Det är helt tack vare våra fantastiska medarbetare, som ­ideellt ställer upp i ur och skur och ­alltid levererar på topp. Utan dem hade du inte kunnat hålla denna tidning i din hand just nu. Tack!

Ledaren publicerades ursprungligen i Lundagård nr 2 2023.