Fortsatt stormigt på Smålands nation: ”Ett inbördeskrig”

- in Nationer, Nyheter, Studentliv

För en månad sedan publicerade Lundagård första artikeln om konflikterna på Smålands nation, och mycket har hänt sedan – och innan – dess.

I slutet av januari arrangerades föreläsningar av organisationerna Red Umbrella Sweden (RUS) och Inte din hora (IDH) på Smålands nation. Föreläsningarna fick stor uppmärksamhet och ledde till både intern- och extern kritik samt stora konflikter inom nationen, något som Lundagård tidigare har rapporterat om.

– Det kan bäst förklaras som ett inbördeskrig, berättar den tidigare medlemmen Linus*, när Lundagård frågar om hur situationen är på Smålands nu, en och en halv månad senare.

Vi sa att vi inte skulle prata om mötet med någon, eftersom om Lundagård får reda på det är vi fucked.

Stridigheterna på Smålands började redan innan de uppmärksammade evenemangen berättar Linus. Bråken kring RUS och IDH är en del av en större konflikt.

– Splittringen på grund av evenemangen reflekterar perfekt konflikterna som redan existerar, enligt Linus.

Erik Nelsson, teknikansvarig på Smålands nation,
menar att allvaret sattes på sin spets under ett
nationsmöte den 13 december.
Foto: Saber Malmgren

Bilden delas även av Erik Nelsson, teknikansvarig på Smålands nation. Både han och Linus påpekar att allvaret sattes på sin spets under ett nationsmöte den 13 december.

– Vi sa att vi inte skulle prata om mötet med någon, eftersom om Lundagård får reda på det är vi fucked, säger Linus.

På nationsmötet den 13 december hölls det en misstroendeförklaring mot en medlem i nationens styrelse. Misstroendeförklaringen utgick bland annat från att personen ska ha ljugit om enskilda medlemmar. Men ett antal medlemmar som går under namnet ”The Active Members of Colour” (AMoC), ansåg att misstroendeförklaringen handlade om rasism gentemot styrelsemedlemmen, vilket de som skrivit misstroendeförklaringen avvisade. 

Linus menar att AMoC dessutom var för RUS-eventet vilket stärkte spänningarna som redan fanns inom nationen.

  Rasismen används som ett slagträ. Det är klart att det finns subtila rasistiska fenomen oavsett vilken organisation man än är i, men att bli anklagad för rasism på det här sättet är som ”Har du slutat slå din fru?”-retoriken.

Med det menar Linus att det inte spelar någon roll om det stämmer eller inte. Det finns inget sätt att försvara sig eftersom man redan blivit misstänkliggjord.

Mira**, politiskt ombud och styrelsemedlem för Smålands nation, är en del av AMoC och bemöter kritiken:

– Vi sa inte att det nödvändigtvis handlade om rasism eller att vi dömer avsikten till misstroendeförklaringen. Men den misstroendeförklarade har alltid varit verbal om rasism i nationen. Dessutom har den misstroendeförklarade varit den som rekryterat nästan alla people of colour till Smålands, hon fortsätter:

–Vi var oroliga för hur det skulle se ut för people of colour om den personen som varit verbal om rasism – och som har försökt att öka mångfalden radikalt på nationen – blir borttagen av en grupp vita personer, under väldigt vaga anklagelser utan bevis. Och angående lögnerna [om andra nationsaktiva, reds. anm.]: jag undersökte det personligen, och det var elaka anklagelser mot den misstroendeförklarade; alternativt att det var ett missförstånd.

Den 6 februari släppte Smålands nation åtta olika motioner inför ett nationsmöte. Mira var en av flera skribenter för den sista. Motionen handlar bland annat om att Smålands nation inte längre ska beskrivas som antirasistisk.

– Motionen hade ingenting med RUS och IDH:s evenemang att göra. Feminism och socialism är ideologier, vilket man kan identifiera sig med – men man kan inte definiera sig som antirasist. Det är något man praktiserar, inte något man är. Jag själv definierar mig inte som det, säger Mira.

Jag hoppas att allting löser sig och att alla blir glada.

Även Linus anser att motionen inte hade med själva evenemangen att göra, utan var en produkt av nationsmötet i december.

– Det var ett sätt för den sidan [AMoC, reds. anm.] att konsolidera bilden av att de som misstroendeförklarade är rasister, säger han.

Både Linus och Erik Nelsson anser, till skillnad från Mira, att Smålands är en antirasistisk nation.

– Det är en signalering av idealen nationen vill upprätthålla. Jag tycker att vi kan benämna oss som antirasister precis som att vi benämner oss som feminister. Vi vet att män kan vara benägna att trakassera kvinnor på våra klubbar eller tala över kvinnor på våra möten. Benämningen är en signal att vi försöker arbeta mot det, säger Erik Nelsson.

Adam Ståhl, nationsombud på Smålands nation, tror ändå att diskussionerna kommer att leda till en djupare förståelse för varandras synsätt. Mira hoppas att toleransen för skillnader i åsikter stärks, och på större mångfald inom nationen. Först då kommer Smålands nation att nå en bra punkt. Erik Nelsson vill att de ska fortsätta främja socialistisk politik och kultur, och hoppas att folk fortsatt känner sig välkomna till nationen.

–Ingen tycker om att bråka, säger Erik Nelsson och fortsätter:

– Jag hoppas att allting löser sig och att alla blir glada.

* Linus heter egentligen något annat.

** Miras citat är översatta från engelska – författarens översättning. Mira önskar att inte delta med efternamn.

Red Umbrella Sweden har kontaktats, men inte kunnat medverka.