”Våta” fakulteter får flest nya professorer installerade

- in Nyheter, Utbildning

Under fredagen (17/3) installerades 26 nya professorer vid Lund universitet. Majoriteten av dem hamnade på medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. Lundagård var på plats för att ta del av den högtidliga men öppna ceremonin.

Sveriges utbildningsminister Mats Persson (L).
Foto: Alexandra Roslund

Professorsinstallationen tog, per tradition, plats i aulan det vita universitetshuset, med en ceremoni där de nya professorerna med gäster fick lyssna till tal från både rektor, Lunds universitets studentkårers (Lus) ordförande Emmy Svensson och två av de nyinstallerade professorerna. 

Även utbildningsministern Mats Persson (L) närvarade. Men idag var det inte minister Mats som närvarade, utan maken Mats.
– Jag är här för min fru som blir professor i nationalekonomi, så jag håller lite låg profil, säger han till Lundagård när vi letar oss fram till honom under minglet efter cermonin.

55% av de 26 professorerna kommer från typiska ”våta” fakulteter, det vill säga, medicin, naturvetenskap och teknik – varav närmare en tredjedel från medicin. Även 12 av professorerna är kvinnor, en trend som håller i sig från professorsinstallationen som tog plats under hösten.

Fakultetsfördelning över de installerade
professorerna, där medicin har närmare en tredjedel
och de våta fakulteterna tillsammans över 50%.
Grafik: Rebecca Forsberg

Hur ser du på fördelningen?
– Det viktigaste är att alla har samma förutsättningar att lyckas, utfallet är mindre viktigt, säger Mats Persson, och tillägger att “Medicinska fakulteten är ju bra på det de gör!”

Trots en lutad fördelning mot våta fakulteter vid installationen är universitets nya professorer alla experter inom ett brett spektrum av olika ämnen, som sträcker sig från miljörätt och genusvetenskap, till astronomi och violinspelande.

Den nyinstallerade professorn i violin, Erik Heide, kände sig extra upprymd över tillställningen.
– Det känns större än vad jag förväntade mig, jag är otroligt gripen av stämningen och att få dela installationen med sådana mäktiga och briljanta hjärnor.

Nyinstallerad professor i violin,
Erik Heide, med familj.
Foto: Rebecca Forsberg

Vad innebär det för dig att bli professor?
– Jag brinner framförallt för att hjälpa, stötta och inspirera kommande generationer, och utbildande är en stor del av professorskapet. Det gillade jag att även Emmy lyfte i sitt tal.

I Lus-ordförandens tal lyftes just samspelet mellan bredden hos professorerna, deras individuella spetskunskap och hon påminde dem om att fortsätta läras och breddas av sina studenter. I överlag ett tal som verkade landa väl hos många av professorerna som nu börjar nästa steg i sina karriärer.

 

Närvarandet vid professorsinstallationen är frivillig. Statistiken utgår från de professorer som valde att medverka på installationen.