Flest installerade kvinnliga professorer vid LU på 5 år

- in Nyheter

Fredagen den 28 oktober installerades 25 nya professorer vid Lunds universitet (LU). 11 av dessa var kvinnor vilket utgör 44% av det totala antalet. Andelen är större än vad den varit på fem år.

Rektor Erik Renström skriver till
Lundagård att antalet kvinnliga
professorer blir allt större.
Foto: Kennet Ruona

Under den sista fredagen i oktober installerades universitets nya professorer under en traditionsenlig ceremoni i universitetsaulan. Gruppen utmärkte sig genom att vara ovanligt jämställd. Under de senaste åren har andelen installerade kvinnliga professorer sträckt sig mellan 28,6 och 40 procent. Årets siffra på 44 procent utgör därför den största andelen på fem år. 

LU:s rektor Erik Renström kommenterar den höga andelen kvinnor i ett mail till Lundagård: 

“Det återspeglar den långsiktiga utvecklingen mot hur den akademiska miljön ser ut just idag”, skriver han och fortsätter: 

“Viktigt att påpeka är att sammansättningen naturligtvis inte är ett resultat av några som helst kvoteringar, utan av en öppen bedömning av meriter.”

Erik Renström poängterar att andelen kvinnor förmodligen kommer fortsätta öka och att vi i framtiden istället kan ha det motsatta problemet: 

“På längre sikt kommer kanske utmaningen att bli den omvända. Unga män är underrepresenterade vad gäller övergång till högre studier och med några decenniers fördröjning kommer följderna av det eventuellt att märkas på professorsnivå”, skriver han.

En av de nyinstallerade professorerna är Ulrika Andersson, professor i straffrätt. 

– Ceremonin var väldigt högtidlig och inspirerande, berättar hon glatt. 

När Lundagård berättar att antalet installerade kvinnor var störst på fem år blir hon förvånad men glad: 

– Det visste jag faktiskt inte! Men det är roligt såklart, säger hon. 

Ulrika Andersson är LU:s första
kvinnliga professor i straffrätt.
Foto: Kennet Ruona, Lunds universitet

– Utvecklingen har gått väldigt långsamt inom mitt ämne och jag är väldigt tacksam för de kvinnor som har gått före. Jag är faktiskt den första kvinnan i Lund som blir professor i straffrätt, fortsätter hon. 

Ulrika Andersson manar dock till viss försiktighet i tolkningen av statistiken. På grund av pandemin installeras många i år som egentligen utnämnts till professorer flera år tidigare. En hybrid-ceremoni hölls år 2021 som vissa, däribland Ulrika Andersson, inte kunde medverka på. 

– Man ska nog ta siffran med en nypa salt, jag blev exempelvis egentligen professor redan år 2019, säger hon.