Regeringen vill sänka kraven på byggregler för studentbostäder

- in Nyheter, Politik, Studentliv

Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att föreslå minskade byggkrav för studentbostäder, vilket kan göra det enklare och billigare att bygga efter studenternas behov. De minskade kraven gäller framför allt buller och handikappanpassning.

Regeringen vill underlätta och förenkla byggandet av fler studentbostäder eftersom det finns en stor brist på sådana bostäder i Sverige. Förra veckan (16/3) gav regeringen Boverket uppdraget att ge förslag på minskade byggkrav. Boverket ska samarbeta med studentorganisationer, bygg- och fastighetsföretag, organisationer och myndigheter för att ta fram förslag på ”betydande lättnader” på byggkraven för studentbostäder.

De minskade byggkraven gäller framför allt sänkta krav för buller och handikappanpassning, som idag är höga. Bostaden ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga som exempelvis sitter i rullstol. Det gäller även badrummen som är stora jämfört med resten av lägenheten. Vidare kräver dagens regler att ljudmiljön både inne i och utanför lägenheten når upp till bullerkraven då den boende ska ha möjlighet att sova med till exempel ett öppet fönster. Bostaden måste också ha en tyst sida åt vilken man kan placera sovplatsen, något som kan vara svårt att planera för i storstadsmiljöer som studentbostäder ofta placeras i.

AF Bostäders VD Henrik Krantz under
invigningen av Hippocampus 2021.
Foto: Theo Vareman.

AF Bostäders VD Henrik Krantz är positiv till förslag att sänka kraven på studentbostäder.

– Det här är något vi har jobbat för i väldigt många år. Ända sedan Bokompakt har vi pratat om att det är orimligt att det ska vara samma krav på studentbostäder.

Bokompakt är ett byggprojekt från AF Bostäder på Kämnärsrätten i norra Lund vilket färdigställdes 2014. Små bostäder av hög kvalitet till låg boendekostnad vad ledorden. Bostäderna i Bokompakt är byggda med dispens från Boverkets byggregler gällande tillgänglighetskrav och därför inte lämpade för rullstolsburna.

Även om projektet enligt Henrik Krantz kan sägas vara något ”tillspetsat”, säger han att det visar på att man kan bygga mindre och billigare studentbostäder om kraven sänks.

– Reglerna är så stelbenta. Hade vi kunnat kapa tio centimeter hade vi kunnat få in fler lägenheter till ett lägre pris, och ändå bygga ett stort antal fullt tillgängliga lägenheter, säger Henrik Krantz.

Ser du några risker med att sänka kraven på studentbostäder, exempelvis att det skulle bli lägre standard på lägenheterna?

– Nej, inte alls. Tvärtom – jag tror att vi skulle kunna bygga bättre lägenheter än vad vi gör idag. Idag blir planlösningen knasig, särskilt när det gäller små lägenheter. Badrummet blir oproportionerligt stort. Vi ser att många studenter möblerar badrummet, sätter in en fåtölj och sitter där och läser. Det är helknasigt.

Enligt Henrik Krantz är Sverige unikt i Norden att ha samma krav på studentbostäder som på andra typer av bostäder. Han säger att de höga tillgänglighetskraven gör att det blir en planmässigt sämre lägenhet och att AFB genom studentbostadsföretagen varit pådrivande för att reformera kraven.

Boverket ska redovisa uppdraget till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.