AF Bostäder hägnar in Parentesen under valborg

- in Nyheter

Under valborgshelgen planerar AF Bostäder att sätta upp staket runt Parentesen. Detta för att förhindra stora fester under högtiden, som företaget anser har varit ett problem på studentbostaden. Men många boende är missnöjda med beslutet.

Tidigare har man spärrat av Parentesen under valborg, med pandemiåren 2020 och 2021 som undantag. Förra året valde AF Bostäder (AFB) att fortsätta avstå från avspärrningar, ett beslut som blev kritiserat av boendets representantgrupp. Det samlades cirka 1500 personer på Parentesen, som är byggt för endast 300 personer.

– Tack och lov så gick allting väldigt bra, men vi fick påstötningar från både polis och räddningstjänst efteråt. Polisen sa att de upplevde att situationen inte var under kontroll, säger Henrik Krantz, VD på AFB.

I år har AFB därför beslutat att spärra av Parentesen över valborgshelgen. De kommer sätta upp staket vid varje ände av husen och ha ordningsvakter som kontrollerar vilka som tar sig in.

– I grund och botten handlar det om att Parentesen inte är någon festlokal utan bostadsfastighet. Stora folksamlingar leder till att det väldigt lätt kan uppstå väldigt farliga situationer. Då har vi en skyldighet att agera. Det är inte det att vi inte vill att studenterna ska ha kul på valborg utan det är en säkerhetsfråga, säger Henrik Krantz.

I stället kommer alla som bor på Parentesen få ett band så de kan få ta sig in i byggnaderna, och två extra band till vänner. Men alla är inte glada över beslutet. Samuel Eriksson, boende på Parentesen, är en av de som uttryckt sitt missnöje.

Det är väldigt tråkigt, det begränsar ju festandet. Jag hade velat fira valborg på Parentesen och hade höga förhoppningar på att det skulle bli lika stort som förra året, säger han.

Samtidigt förstår Samuel Eriksson varför AFB tagit beslutet.

– Om någon skadar sig eller det händer något allvarligt blir det deras fel. Från deras sida är det bättre att ta det säkra framför det osäkra. Men jag tycker det känns lite överdrivet.

På nationerna och på klubbar har räddningstjänsten tillsyn över utrymningsvägarna och exakt hur många människor som får komma in i lokalen kontrolleras av ordningsvakter. Något som inte går att göra på Parentesen.

– Skulle en oväntad situation uppstå på Parentesen har vi ingen kontroll över huvud taget, därför gör vi så här. Dessutom har vi myndigheter på oss, både kommun, räddningstjänst och polis, säger Henrik Krantz.

Han menar att säkerheten inte är den enda anledningen till avspärrningarna.

– I första hand handlar det om säkerheten. I andra hand handlar det dels om att det finns boende på Parentesen som inte vill vara med. Dels handlar det om områdena runt omkring som kontaktar oss varje år och är väldigt missnöjda med detta.

Tror du att boende kommer försöka ha fester ändå?

– Jag vill inte spekulera i det men jag kan konstatera att vi gör vad vi kan för att det inte ska bli en stor fest där. Vi kommer göra en lägesbedömning gällande när vi kommer spärra av men planen är att spärra av under hela helgen, säger Henrik Krantz.

Parantesen är känt för sitt festande och Samuel Eriksson ser flera skäl till varför:

– Både ur en geografisk synpunkt och att formen på husen avskärmar så det blir som en egen tomt här inne och man kan blasta musik från balkongerna. De som bor här är ofta personer som gillar att festa och det drar en del människor.

Han tror att boende på Parentesen kommer försöka ha fester över valborg trots nedstängningen.

– Jag har hört att folk diskuterat metoder för att kringgå avspärrningarna. Personer här är skeptiska till huruvida Securitas avgränsningar faktiskt kommer stoppa fest på Parran, säger Samuel Eriksson.