Rektorsuppvaktning – detta betyg fick rektorn av Lus

- in Nyheter

Första maj och rektorsuppvaktning. Lunds universitets rektor Erik Renström ska bli utvärderad för tredje gången av Lunds universitets studentkårers (Lus) ordförande Emmy Svensson.
– Jag hör mina ord, Erik. Min kritik är hård, säger Emmy Svensson.

Två mickar står förberedda mitt emot varandra framför universitetshuset. Den ena står på grusplanen utanför porten, förberedd för Lus ordförande Emmy Svenssons utlåtande över huruvida rektorn Erik Renström är godkänd eller inte. Den andra micken står uppe på trappan till universitetshuset, så att Erik Renström kan blicka ner mot studenterna när han försvarar sig. 

Lus ordförande Emmy Svensson
betygsatte rektorn.
Foto: Alexandra Roslund

Folket som tagit sig till parken Lundagård samlar sig i en halvcirkel på grusplanen. De riktigt erfarna besökarna har suttit på bänkar och väntat ända sedan tolv, men först strax innan halv ett hörs kören från AF-borgen. Rektorsuppvaktningen börjar med att Emmy Svensson och vice ordförande Alva Söderbäck marscherar från AF-borgen upp till universitetshuset tillsammans med sångare, fanor och representanter från kårerna. Framme vid universitetshuset stiger Lus-duon uppför trappan med bestämda steg. De knackar på porten och ut stiger Erik Renström, följd av universitetsledningen. 

Högtidligt stiger Emmy Svensson och Alva Söderbäck ner till grusplanen igen. Nu ska Emmy Svensson ställa Erik Renström till svars, för att slutligen godkänna eller underkänna honom. De senaste åren har han blivit godkänd, men Emmy Svensson frågar retoriskt om det är detta som kan vara problemet. Har rektorn haft det för lätt? Folksamlingen skrattar, men efter den skämtsamma inledningen kommer kritiken.

I över tjugo år har studenterna ställt samma frågor till rektorn under första maj-talen, berättar Emmy Svensson. När ska pedagogiska meriter väga lika tungt som de vetenskapliga meriterna? När ska universitetet ta psykisk ohälsa på allvar? När ska studenters arbetsmiljö prioriteras lika högt som rektorns medarbetares? Det gemensamma för frågorna är en önskan från studenterna om att ha en lika självklar plats i akademin som forskarsamfundet.

– Vi vill känna att Lunds universitet tillhör oss lika mycket som er, säger Emmy Svensson.

Prorektor Lena Eskilsson, rektor
Erik Renström och vicerektor
Jimmie Kristensson.
Foto: Alexandra Roslund

– Jag hör mina ord, Erik. Min kritik är hård. Men den är inte enbart till dig som person utan till hela universitetet, fortsätter Emmy Svensson. 

Trots kritiken blir Erik Renström godkänd även i år. Folksamlingen applåderar och Lunds studentsångare sjunger om studentens lyckliga dagar medan rektorn tar fram en penna. Han rådgör med prorektor Lena Eskilsson och gör några sista justeringar av sitt svarstal.

När sångarna tystnar är det Erik Renströms tur att ta till orda. Han håller med om mycket av det Emmy tagit upp, men hävdar att även om studenterna fortsätter att ställa samma frågor år efter år, så har mycket hänt, inte minst det senaste året. För första gången sedan universitetets grundande finns det till exempel en utbildningsstrategi där studenten står i centrum.

– Det är stor skillnad på hur det är idag och hur det var för tio år sedan. Om tio år har ni förhoppningsvis annat att klaga på, säger Erik Renström vilket följs av skratt från åhörarna.

Talet avslutas med att rektor önskar åhörarna glad första maj varpå sångarna återigen tar ton. Emmy Svensson och Alva Söderbäck stiger upp till rektorn och hans ledning på trappan. De följs åt och marscherar tillsammans till AF-borgen. Studenter sida vid sida om universitetsledningen.